Meer bestedingsruimte in het nieuwe jaar

Veel Nederlanders hebben in 2015 iets meer te besteden dan op Prinsjesdag werd gedacht. Een doorsnee gezin heeft volgend jaar 0,75 procent meer te besteden, in september werd nog uitgegaan van een stijging van 0,5 procent. Dat blijkt uit prognoses die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde. Er zijn ook groepen die erop achteruitgaan, namelijk AOW’ers, alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen, en alleenstaanden met een laag inkomen. In de nieuwe berekeningen van het ministerie zijn de effecten van de kabinetsmaatregelen op het inkomen meegenomen.

    • NRC