Schenkingsregeling of niet, de rijken blijven toch wel schenken

Foto iStock

Rijke Nederlanders schenken vaak geld aan hun kinderen. Dat deden ze al vóór de schenkingsregeling vorig jaar werd ingevoerd, en dat blijven ze ook doen als die over twee weken afloopt. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van ING, onder mensen die minimaal een ton spaargeld of beleggingsgeld bezitten.

Bijna 60 procent van hen heeft in het verleden een deel van dat vermogen geschonken. Meestal aan hun kinderen. En ongeveer een kwart is van plan om het komende jaar – al dan niet opnieuw – een schenking te doen. Maar ‘slechts’ 12 procent van de ondervraagde vermogenden heeft gebruikgemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling. Die houdt in dat mensen over een schenking tot 100.000 euro geen belasting hoeven betalen, als dat geld tenminste wordt gebruikt voor het kopen, verbouwen of aflossen van een huis.

De belangrijkste verklaring daarvoor is dat het meestal om bedragen gaat die tóch al belastingvrij geschonken konden worden door ouders aan hun kinderen. Ouders mogen hun kinderen ook zonder de regeling jaarlijks belastingvrij 5.229 euro schenken. En als de regeling eind dit jaar afloopt, mogen ouders een kind dat geld in een huis wil steken ook eenmalig maximaal 52.281 euro belastingvrij schenken. De groep die meer weggeeft dan dat, zo blijkt uit het onderzoek van ING, is klein.

Heeft de schenkingsregeling dan wel zin gehad?

De regeling heeft zeker een “positieve invloed” gehad op het schenkgedrag van vermogende Nederlanders, zegt Arnout Bloys van Treslong, marketingdirecteur bij ING private banking. De ervaring van zijn bank is, zegt hij, dat:

“heel veel families daardoor expliciet over schenken hebben gesproken, terwijl ze het eerder voor zich uitschoven”.

Dat ze vervolgens geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, kan bijvoorbeeld komen doordat hun kinderen of kleinkinderen het geld dit jaar niet nodig hadden omdat ze geen huis kochten of moesten aflossen. Of, zegt Bloys van Treslong, doordat “veel mensen door alle onzekerheden over de economie en de waarde van hun eigen huis moeilijk kunnen inschatten of ze hun geld wel kunnen missen”. Want dat heeft, zegt hij, “een rem gezet op deze regeling bij een grote groep vermogenden”.

Hoe vaak wordt de schenkingsregeling gebruikt?

De tijdelijke schenkingsregeling is populairder gebleken dan de overheid had verwacht. Afgelopen juni was er volgens de Belastingdienst al 50.000 keer van gebruikgemaakt sinds de invoering in oktober vorig jaar, terwijl het kabinet had gerekend op 20.000 schenkingen in totaal. Daarbij merkte staatssecretaris Wiebes wel op dat ook kleine schenkingen daaronder kunnen vallen, die onnodig zijn aangemeld onder de verruimde schenkingsregeling.

Nu de maatregel op zijn eind loopt, verwacht ING “nog wel een sprintje”. Dat denkt ook het Netwerk Notarissen, dat onlangs een peiling deed onder een aantal notariskantoren. Daaruit bleek in november een toename van 44 procent in het aantal ‘schenkingszaken’, vergeleken met september en oktober.

Voor de vermogende Nederlanders maakt het weinig uit. Van de ondervraagden die al eens eerder geld geschonken hebben, is ruim 70 procent stellig van plan dat in de toekomst nog eens te doen. Schenkingsregeling of niet.

    • Anne Dohmen