Dekker maakt slagen voor rekentoets simpeler

Scholen krijgen tot 2020 om rekenen op gewenst niveau te krijgen.

Rekensom voor mbo 4
Rekensom voor mbo 4

Leerlingen hebben minder goede antwoorden nodig om komend schooljaar te slagen voor de rekentoets in het middelbaar beroeps- en voortgezet onderwijs. Er komen aangepaste versies voor scholieren die moeizaam rekenen. En er zijn voortaan drie herkansingen.

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) en minister Bussemaker (PvdA) laten vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de rekentoets komend schooljaar officieel wordt ingevoerd, maar in afgezwakte vorm. De toets wordt bepalend voor het behalen van het diploma; wie onvoldoende scoort, zakt voor het eindexamen. Maar de normen worden aangepast. Dat was nodig gezien de slechte resultaten bij proeven, sinds 2012.

De bewindslieden geven scholen vijf jaar om het rekenen op het gewenste niveau te krijgen. Dat betekent dat de toets tot 2020 elk jaar iets moeilijker wordt. Niet inhoudelijk, maar scholieren moeten steeds meer goede antwoorden hebben om de toets te halen. Op het diploma verschijnt geen cijfer. Scholen noteren een voldoende of onvoldoende. Er kan dus niet gecompenseerd worden met andere vakken.

Omdat leerlingen uit de laagste niveaus van vmbo en mbo afgelopen jaren zeer slecht scoorden op proeftesten, gaat de rekentoets voor hen een jaar later meetellen. De scholieren van deze niveaus mogen een gemakkelijker rekentoets maken. Ook kinderen met dyscalculie kunnen een alternatieve test afleggen. Maar dat heeft voor deze groepen wel consequenties: hun mogelijkheden om door te stromen naar een hoger schoolniveau worden dan beperkt .

In 2009 kondigde de toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, de rekentoets aan. Uit onderzoek bleek namelijk dat pabo-studenten niet goed konden rekenen. De helft van de eerstejaars rekende slechter dan goede leerlingen uit groep acht van de basisschool. Het rekenniveau van de vooropleidingen van de studenten moest omhoog. Om dat voor elkaar te krijgen, kwam er de rekentoets.

Dat was geen succes. Op het vwo konden de leerlingen meekomen. Maar op vmbo, havo en mbo zakte dit jaar gemiddeld bijna de helft van de leerlingen voor de toets – die nog niet meetelde. Deskundigen stelden dat leerlingen moeite hadden met de talige opgaven. Dekker heeft begin dit jaar de sommen deels laten aanpassen.

De rekentoets wordt digitaal afgenomen, scholen kunnen zelf bepalen op welk moment ze de test geven. Om fraude te voorkomen, was er geen mogelijkheid om de toets na afloop in te zien. Dat gaat nu veranderen. Docenten krijgen wel inzage, op voorwaarde van geheimhouding.

    • Juliette Vasterman