Wachtlijsten in ziekenhuizen langer

Wachtenden bij het Medisch Centrum Alkmaar.
Wachtenden bij het Medisch Centrum Alkmaar. Foto ANP / Martin Mooij

De wachtlijsten in ziekenhuizen waren in 2014 iets langer dan vorig jaar. Voor zeven specialismes, waaronder reumatologie en psychiatrie, waren de gemiddelde wachttijden dit jaar zelfs langer dan wettelijk toegestaan. In 2013 ging dat op voor zes specialimes. Dat blijkt uit de Marktscan Medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gemiddeld duurt het dit jaar iets langer dan in 2013 voor iemand terecht kan voor een poliklinische behandeling. Vooral mensen die in dunbevolkte gebieden wonen moeten extra reizen om binnen de wachttijdnormen terecht te kunnen bij een ziekenhuis.

Wachttijdbemiddeling

Aanvullend heeft de NZa in de marktscan laten onderzoeken in hoeverre patiënten gebruik maken van alternatieven als ze moeten wachten op zorg. 77% van de mensen die deelnamen aan het onderzoek kan binnen vier weken terecht voor een afspraak. Vorig jaar was dat nog 88 procent. Toch maakten de respondenten, net als in voorgaande jaren, weinig gebruik van wachttijdbemiddeling.

Wachttijdbemiddeling houdt in dat de zorgverzekeraar een passend alternatief moet regelen voor de zorgbehoevende. De NZa vindt dat ziekenhuizen, behandelcentra en zorgverzekeraars patiënten goed moeten informeren over de wachttijdbemiddeling.

    • Fleur Willemsen