Kritiek van VN-experts op Nederlands asielbeleid

Winteropvang ingericht voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. Foto ANP / Lex van Lieshout

Experts van de Verenigde Naties roepen de Nederlandse regering op om noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers voor Kerst. De VN-mensenrechtenrapporteurs hebben een zogeheten ‘Urgent Appeal Letter’ gestuurd aan de regering met de oproep om onmiddellijk noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

“Geen kwestie van liefdadigheid”

Dakloze migranten zouden onmiddellijk voorzien moeten worden van noodhulp, zoals eten, kleding en onderdak. Philip Alston, de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten, zegt hierover:

In deze donkere dagen voor kerst is het schrijnend dat de Nederlandse regering niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen, die leven in absolute ellende en armoede.

Verder zegt Alston dat hulp geen kwestie van liefdadigheid is.

Toegang tot noodhulp is een recht, en de regering van Nederland heeft een volkenrechtelijke verplichting die ter beschikking te stellen.

Geen “bed, bad en brood”

Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) heeft herhaaldelijk benadrukt dat uitgeprocedeerde asielzoekers het lang moeten verlaten en wat hem aangaat geen “bed, bad en brood” moeten krijgen als zij niet meewerken.

Nederland schendt recht

De VN-experts benadrukken dat de Nederlandse overheid er door regionale, nationale en internationale instanties vaak op is gewezen dat haar beleid het recht op noodhulp schendt. Ook oordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten onlangs dat Nederland het Europeees Sociaal Handvest schendt door geen noodhulp te verlenen.

Overbruggingsbudget

Ruim 60 gemeenten hebben zich verenigd om de regering om 15 miljoen euro ‘overbruggingsbudget’ te vragen voor noodopvang tijdens de wintermaanden. Tot op heden geeft de regering hier echter geen gehoor aan.