Friese dorp Rijs krijgt geen asielzoekerscentrum

Het Friese dorpje Rijs (160 inwoners) krijgt geen 500 asielzoekers om op te vangen. De gemeente Friese Meren heeft met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afgesproken dat er een andere locatie komt voor de 500 mensen.

Het COA „heeft geconstateerd dat er geen voldoende draagvlak is voor het inrichten van een opvanglocatie aldaar”, schrijft de gemeente. Het asielzoekerscentrum moet nu in Lemmer (10.000 inwoners), Joure (13.000 inwoners) of Balk (3.800 inwoners) komen. Het COA en de gemeente gaan nu samen op zoek naar een geschikte accommodatie.

In Rijs was veel onrust ontstaan door het plan om een voormalige instelling voor jongeren met gedragsproblemen om te bouwen tot een AZC. Volgens inwoners zou de komst van een groep asielzoekers van een dergelijke omvang niet goed zijn voor de rust in het dorp. Vrijdagavond sprak het college van burgemeester en wethouders zich ook uit tegen de komst van het asielzoekerscentrum, na een 6,5 uur durende zitting van de gemeenteraad.

Het COA is op zoek naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen, vanwege de grote toestroom van asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea.

    • NRC