Nederlanders in 2015 meer te besteden

Veel Nederlanders zullen in 2015 iets meer te besteden hebben dan aanvankelijk op Prinsjesdag werd gedacht. Een doorsnee gezin heeft volgend jaar 0,75 procent meer te besteden, in september werd nog uitgegaan van een stijging van 0,5 procent.

Koopkracht neemt in 2015 met 0,75 procent toe.
Koopkracht neemt in 2015 met 0,75 procent toe. Foto ANP / Martijn Beekman

Veel Nederlanders hebben in 2015 iets meer te besteden hebben dan op Prinsjesdag werd gedacht. Een doorsnee gezin heeft volgend jaar 0,75 procent meer te besteden, in september werd nog uitgegaan van een stijging van 0,5 procent.

Dat blijkt uit cijfers die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde.

Er zijn ook groepen die erop achteruitgaan, onder meer AOW’ers, alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen, en alleenstaanden met een laag inkomen.

Lagere inflatie

In de nieuwe berekeningen van het ministerie zijn de effecten van de kabinetsmaatregelen op het inkomen meegenomen. Dat de koopkracht voor de meesten iets gunstiger uitvalt, komt onder andere door een lagere inflatie. Daarnaast betalen mensen die werken minder belasting doordat zij hogere arbeidskortingen krijgen. Ook de lagere zorgpremie heeft een positief effect op de koopkracht.

Mensen aan het werk krijgen

Met name alleenstaande ouders met minimumloon gaan er fors op vooruit: 10,5 procent. NRC-redacteur Petra de Koning:

“Voorheen vielen er allerlei inkomensondersteunende maatregelen weg als iemand uit de bijstand kwam en aan het werk ging. Dat is nu afgeschaft waardoor iemand met minimumloon meer overhoudt.”

Het ministerie zegt dat de toename van de koopkracht voor deze groep inderdaad het gevolg is van de hervormingen van de kindregelingen. Hierin zitten financiële prikkels ingebouwd om mensen aan het werk te krijgen en alleenstaande ouders in de bijstand zullen daardoor gemiddeld zo’n 9 euro per maand meer te besteden hebben.

Het is voor iedereen anders

Sinds september was al bekend dat alleenverdieners met kinderen en een modaal salaris er op achteruit zouden gaan. Uit de cijfers van vandaag blijkt dat het voor deze groep om een koopkrachtdaling van 2,5 procent gaat. Het ministerie zegt dat dit het gevolg is van de afbouw van de zorgtoeslag.

Voor de gemiddelde gepensioneerde blijft de koopkracht gelijk. Alleen rijke ouderen zullen in 2015 iets minder te besteden hebben dan in 2014.

Asscher benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat elke woonsituatie anders is en dat deze cijfers een gemiddelde zijn.