Lucht in Nederland voor vijfde jaar op rij schoner, door nieuwe auto’s

Een weg in Gorinchem.
Een weg in Gorinchem. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner. Bijna overal in het land ligt de vervuiling door stikstofdioxide (NO2) en de uitstoot van fijnstof ruim onder de grenswaarden.

Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een rapport aan de Tweede Kamer.

Nieuwe auto’s stoten schonere lucht uit

De verbeterde luchtkwaliteit komt vooral doordat nieuwe auto’s schonere lucht uitstoten.

Op een paar plekken in ons land wordt de stikstofdioxidenorm overschreden: in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam, en langs negen kilometer snelweg.

Het wordt nog beter

Naar verwachting wordt de vervuiling door wegverkeer in de toekomst nog minder, doordat auto’s, bussen en vrachtwagens steeds schoner worden. Mansveld wil bekijken of ze het aantal nieuwe auto’s dat op diesel rijdt kan beperken, want de diesels zijn de grootste vervuilers in de binnensteden.

De transportsector nam onlangs zelf het initiatief om schoner te gaan rijden. Vijftig vervoersbedrijven gaan de binnensteden bevoorraden met zo schoon mogelijke vrachtwagens. In vijf plaatsen gaan vervoerders gesubsidieerd rijden met waterstofbussen.

Om luchtvervuiling te verminderen werkt de overheid samen met provincies en gemeenten. Dit Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) heeft zich ten doel gesteld om alle knelpunten voor 2017 aan te pakken.

    • Carlijn Vis