Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Emancipatie

Hoge Raad stelt grenzen aan vrijheid van meningsuiting politici

De Hoge Raad heeft vandaag een arrest gewezen waarin grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van politici. De uitspraak is een opsteker voor het Openbaar Ministerie, dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het aanklagen van PVV-leider Geert Wilders voor het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

De uitspraak van het hoogste rechtscollege is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het voor de strafrechter dagen van PVV-leider Geert Wilders wegens het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.
De uitspraak van het hoogste rechtscollege is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het voor de strafrechter dagen van PVV-leider Geert Wilders wegens het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. ANP / Martijn Beekman

De Hoge Raad heeft vandaag een arrest gewezen waarin grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van politici. De uitspraak van het hoogste rechtscollege is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat een dezer dagen een definitief besluit neemt over het voor de strafrechter dagen van PVV-leider Geert Wilders wegens het beledigen van mensen op grond van hun ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

De Hoge Raad vernietigde vandaag een beslissing van het gerechtshof in Amsterdam. De raadsheren oordeelden vorig jaar dat Delano Felter, lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in februari 2010, niet strafbaar was aan het opzettelijk beledigen of aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen. Felter had bij zender AT5 gezegd dat homofielen een “afwijkende sekse’” hebben en dat je ze “eruit moet sodemieteren”. Het hof vond dat deze uitlatingen vallen binnen de vrijheid van meningsuiting omdat ze werden gedaan door een politicus “in het kader van een publiek debat over een zaak van algemeen belang”.

De hoogste rechter oordeelt nu dat een politicus in een publiek debat weliswaar veel aan de orde kan stellen en ook mag kwetsen, choqueren of verontrusten maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid draagt, “om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid”, aldus de Hoge Raad.

De zaak tegen Felter wordt nu weer terugverwezen naar het gerechtshof in Amsterdam om opnieuw te worden behandeld.