Asielzoekerscentrum Rijs van de baan, gemeente zoekt alternatief

Een Fries dorp met 160 bewoners zou 500 asielzoekers krijgen, toen 400, toen 250. Het worden er nul.

Het Friese dorp Rijs krijgt het geplande asielzoekerscentrum niet. Dat zijn gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gisteren overeengekomen. Ze kijken nu of 500 vluchtelingen elders in de gemeente kunnen worden opgevangen – in Balk, Lemmer of Joure.

In het toeristendorp Rijs (160 inwoners) zouden aanvankelijk 500 en later 400 asielzoekers worden gevestigd. Dat leidde tot emotionele protesten in het dorp. De gemeenteraad sprak zich uiteindelijk ook uit tegen huisvesting van 250 asielzoekers in Rijs. Het COA concludeert nu dat er „geen bestuurlijk draagvlak” is.

Het COA sloot in oktober een overeenkomst met ondernemer Tom Genee voor de opvang van 500 asielzoekers in het voormalig jeugdzorgcomplex Mooi Gaasterland. Genee liet eerder weten een miljoenenclaim in te dienen bij het COA als er geen vluchtelingen naar Rijs zouden komen. Volgens een COA-zegsman wordt nu samen met de gemeente gezocht naar een oplossing. „We gaan dit traject zorgvuldig afronden.”

Burgemeester Arie Aalberts (CDA) verzekert dat B en W van De Friese Meren van meet af aan tegen het aantal van 500 asielzoekers in Rijs was. „Tegen het COA hebben we gezegd: onze instemming krijgt u daarvoor niet.” Het COA dacht juist „een positief signaal” te hebben gekregen. De woordvoerder noemt het proces rondom Rijs „omgeven met misverstanden”.

Onderhandelingen tussen COA en gemeente werden meermalen opgeschort. Een geplande informatieavond over de komst van 400 asielzoekers werd vorige maand op het laatste moment afgeblazen.

Aalberts heeft geleerd van de gang van zaken bij dit gevoelige onderwerp. Hij zal de gemeenteraad voortaan direct vragen hoever het college kan gaan in afspraken met het COA. Formeel hoeft een college dat niet en is toestemming van de raad niet nodig.