Meisjes kiezen vaker voor bètarichting, meer vrouwen in topfuncties

Foto ANP / Roos Koole
Foto ANP / Roos Koole

Steeds meer meisjes volgen een technische onderwijsrichting, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ze kiezen sneller voor een Natuur en Techniekprofiel en vaker voor bèta-opleidingen.

Meisjes in de bètarichting

Op de basisschool scoren jongens vaak beter dan meisjes. Toch gaan de vrouwen al lange tijd aan de leiding in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. Nu stijgt ook hun aandeel in de bètarichtingen.

Vrouwen in topfuncties

Als we kijken naar topfuncties - functies in bestuurslagen in de honderd grootste bedrijven van Nederland - is het aantal vrouwen toegenomen van 10 procent (2011) naar 15 procent (vorig jaar). Het aantal wérkende vrouwen is in die tijd gelijk gebleven: 64 procent. Wel onderhandelen mannen vaker (42 procent) dan vrouwen (25 procent) over hun salaris.

Andere conclusies uit het rapport:

  • Vrijwel evenveel mannen als vrouwen waren vorig jaar werkloos (7,8/7,9 procent);
  • Zo’n 53 procent van de werkende vrouwen is economisch zelfstandig;
  • Kinderen gaan minder vaak naar formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) en vaker naar vrienden of familie;
  • Vrouwen verlenen iets vaker (32 procent) mantelzorg dan mannen (28 procent);
  • Mannen zeggen vaker slachtoffer te zijn van mishandeling (0,9 tegen 0,6 procent), vrouwen van seksueel geweld (0,15 tegen 0,07 procent);
  • Vrouwen leven gemiddeld langer (83 jaar) dan mannen (79 jaar), hoewel ze de laatste jaren minder gezond zijn en vaker met hoor-, oog- of bewegingsproblemen kampen.

Lees ook op NRC Q: Vrouwen zijn er bijna, maar nog niet helemaal

    • Sterre van der Hee