Helft van de politiebureaus dicht; aangifte steeds vaker online

Over tien jaar zijn er nog 167 bureaus over, zegt Opstelten.

De komende tien jaar gaat ongeveer de helft van alle volwaardige politiebureaus dicht, mede doordat steeds meer mensen digitaal aangifte doen. In ruil daarvoor komen echter wel zo’n 400 kleinere of grotere steunpunten, veelal gevestigd in gemeentehuizen. Dat schrijft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) vandaag aan de Tweede Kamer.

Over tien jaar wil Opstelten uitkomen op 167 politiebureaus, waardoor ongeveer 200 volwaardige bureaus dicht kunnen. De minister kan nog niet zeggen om welke vestigingen dat gaat, aangezien het verminderen van het aantal bureaus een „geleidelijk proces” is. Op dit moment heeft de politie nog ongeveer 750 locaties.

Opstelten heeft toegezegd dat er in ieder geval tot en met 2015 geen politiebureaus dichtgaan.

De operatie hangt nauw samen met de invoering van de Nationale Politie, die een bezuiniging van 230 miljoen euro moet opleveren. Ook moet de hervorming van de politiemacht ertoe leiden dat agenten meer tijd op straat doorbrengen. Er wordt geïnvesteerd in de aanwezigheid en de effectiviteit van de agent op straat, aldus Opstelten.

Het doen van een aangifte wordt door Opstelten „een van de meest kritische contactmomenten tussen politie, burgers en bedrijven” genoemd. Opstelten wil dat de politie dag en nacht bereikbaar is, zodat iedereen aangifte kan doen wanneer het hem of haar uitkomt. Mede doordat dit vaak digitaal gebeurt, kunnen er zo veel bureaus dicht. Ook moet de politie meer doen aan dienstverlening op locatie, schrijft Opstelten.

Binnen de politie is er veel kritiek op de reorganisatie. De ondernemingsraad adviseerde onlangs nog negatief over de reorganisatie. Die zou een „haast onmogelijke taak” vormen, „zeker met extra bezuinigingen”.