Macht corrumpeert, zodra er een excuus voor is

Topbestuurders en managers vertonen meer onethisch gedrag als zij daar een rechtvaardiging voor hebben. Dat blijkt uit een onderzoek naar macht en onethisch gedrag op de werkvloer, dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde voor NRC.

Excuses als „mijn bedrijf heeft toch te veel geld” of „anderen doen het ook” dragen bij aan het gevoel van machtige mensen dat zij zich onethisch kunnen gedragen. Bij werknemers met een minder invloedrijke rol daarentegen speelt die rechtvaardiging geen rol.

Aan 158 respondenten werd gevraagd op een schaal van 0 (werkvloer) tot 100 (top van het bedrijf) aan te geven hoeveel macht ze hebben binnen hun bedrijf. In vijf scenario’s werd elke keer een onethische handeling beschreven, zoals een te hoge bonus ontvangen maar er niks over zeggen of teveel declareren voor een zakendiner.

Mensen in hoge posities waren eerder geneigd onjuist te declareren of een teveel aan salaris te houden als in het scenario ook een reden stond beschreven waardoor ze dat voor zichzelf konden verantwoorden.

Onderzoeksters Sanne Feenstra, vermoedt dat het te maken heeft met de zichtbaarheid van leiders. „Mensen met macht kunnen door hun positie meer voor elkaar krijgen. Een rechtvaardiging maakt dat ze makkelijker onethisch handelen.” (NRC)