‘Inefficiënt’ akkoord op klimaattop Lima

In de Peruviaanse hoofdstad Lima hebben 190 deelnemende landen aan de VN-klimaattop gisteren een akkoord bereikt. Het betreft een raamwerk voor een nieuw wereldwijd klimaatverdrag, dat het Kyoto Protocol uit 1997 moet vervangen. Het akkoord moet verdere opwarming van de aarde voorkomen door de CO2-uitstoot in te perken. Milieuorganisaties zijn echter sceptisch. De eisen die worden gesteld aan individuele klimaatplannen van de deelnemende landen zouden te vaag zijn. Onder meer het Wereld Natuurfonds spreekt van een „zwak en inefficiënt compromis”. Volgens de Verenigde Naties zijn de gezamenlijke beloftes van alle landen te gering om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot 2 graden Celsius.

    • Reuters