Akkoord over raamwerk klimaatverdrag op top in Lima

Een muur in Lima, waar 190 landen hebben gesproken over een raamwerk voor een klimaatverdrag.
Een muur in Lima, waar 190 landen hebben gesproken over een raamwerk voor een klimaatverdrag. AFP / Cris Bouroncle

Op de klimaattop in Lima tussen 190 landen is vanmorgen vroeg een akkoord bereikt. Ze zijn het eens geworden over een raamwerk voor een nieuw klimaatverdrag, dat volgend jaar tijdens een top in Parijs kan worden getekend.

Het belangrijkste doel van het twee weken durende overleg in Lima: overeenstemming bereiken over welke informatie in een verdrag over klimaatverandering zou moeten staan.

Eenvoudig waren de onderhandelingen niet. Een paar uur voordat het akkoord was bereikt, werd een conceptversie nog tegengehouden door ontwikkelingslanden. Volgens hen was de bepaling over het verschil tussen de inspanning van rijke en arme landen tegen klimaatverandering te vaag. Uiteindelijk is er in de tekst komen te staan dat landen “gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden” hebben.

In de uiteindelijke versie zijn beloften van landen afgezwakt. Het woord “zullen” is vervangen door het woord “mogen” in een bepaling over wat landen gaan doen om hun doelen voor de uitstoot te halen.

Dat klimaatonderhandelingen al jaren een stroperige aangelegenheid zijn, is het gevolg van dit soort scheve verhoudingen en ongelijke uitgangsposities, schrijft onze redacteur Paul Luttikhuis in NRC Weekend:

“Ook in Lima waren die oude reflexen weer zichtbaar en en werden de gebruikelijke blokkades weer opgeworpen. Toch was de sfeer minder grimmig dan de afgelopen jaren. De kans op een akkoord, eind volgend jaar in Parijs, is dan ook groter dan ooit.”

China is de grootste vervuiler

Traditioneel zijn westerse landen de grootste vervuilers, maar op dit moment komt de meeste uitstoot van snelgroeiende economieën. China is sinds een aantal jaren in absolute cijfers de grootste vervuiler, en per hoofd van de bevolking heeft het land de Europese Unie onlangs ingehaald. En de verwachting is dat over niet al te lange tijd India de tweede plaats van de VS overneemt. Nu al stoten de ontwikkelingslanden gezamenlijk meer broeikasgassen uit dan de rijke landen.

Lees ook ‘Klimaat legt breuklijnen bloot’ in NRC Weekend (€)