Verenigde Staten en China botsen tijdens top over klimaatakkoord

In de Peruaanse hoofdstad Lima praten de VN al sinds 1 december over het klimaat.
In de Peruaanse hoofdstad Lima praten de VN al sinds 1 december over het klimaat. Foto AFP/ Cris Bouroncle

De Verenigde Staten en China zijn vandaag tijdens de VN-klimaattop gebotst over een voorstel voor een overeenkomst. De top, die tot gisteren had moeten duren, zit al in de ‘verlenging’ en nu is er sprake van een patstelling, omdat China vindt dat het voorstel te zwaar drukt op arme landen.

De VN proberen onder leiding van de twee grootste vervuilers onder andere de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Volgend jaar moet er in Parijs een definitieve overeenkomst liggen. China vindt echter dat het voor de arme landen te zwaar wordt gemaakt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen vergeleken met de rijke landen waarvan de inwoners de meeste fossiele brandstoffen al hebben verbrand.

Als er geen compromisvoorstel gesloten wordt in Lima, dan beschouwen de VN dat als een “ernstig probleem”, zo zei de Amerikaanse klimaatafgevaardigde, Todd Stern, vandaag volgens persbureau Reuters:

“We hebben geen tijd voor nieuwe, langdurige onderhandelingen, en ik denk dat we dat allemaal weten. De tijd tikt.”

De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Liu Zhenmin, is het met hem eens dat er een overeenkomst gesloten moet worden in de Peruaanse hoofdstad, maar zei tegenover de afgevaardigden van 190 landen vanavond dat er momenteel sprake is van een patstelling.

Arm versus rijk

Het verschil tussen arm en rijk is al ruim twintig jaar het grootste obstakel tijdens klimaatonderhandelingen, schrijft klimaatredacteur Paul Luttikhuis vandaag in NRC Handelsblad (€):

“Het verschil tussen de arme en de rijke landen werd in 1992, tijdens de grote Earth Summit in Rio de Janeiro bevroren in een formule: er is sprake van ‘gedeelde maar verschillende verantwoordelijkheden’.

In 1992 was dat een logische gedachte. De rijke landen bouwden hun welvaart op dankzij de onbelemmerde vervuiling van de atmosfeer. De VS waren nog steeds de grootste vervuilers, in absolute zin en per hoofd van de bevolking. De uitstoot van een land als India was lager dan die van Duitsland.

Inmiddels is dat al lang niet meer zo. China is de grootste vervuiler, zowel absoluut als per hoofd van de bevolking. En de verwachting is dat over niet al te lange tijd India de tweede plaats van de VS overneemt. Nu al stoten de ontwikkelingslanden gezamenlijk meer broeikasgassen uit dan de rijke landen.”

Akkoord Obama en Xi leidt nog tot niets

De botsing tussen de VS en China over het klimaat maakt volgens Reuters duidelijk dat het akkoord dat vorige maand door de Amerikaanse president Obama en zijn Chinese collega Xi Jinping werd aangekondigd nog niet heeft geleid tot een gezamenlijke nieuwe benadering. De Europese Unie, Rusland en andere ontwikkelde landen hebben al gezegd een verdund akkoord te zullen accepteren waarin maatregelen staan die alle landen moeten nemen voor de belangrijke top in Parijs van volgend jaar december.

Lees ook in NRC Handelsblad: Klimaat legt breuklijnen bloot. Welke obstakels staan een akkoord in de weg? (€)