Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Snel nog even besparen

Los nú die schuld af, koop nu die fiets en betaal je hypotheekrente vooruit. Allemaal voor het jaar eindigt.

Illustratie XF&M

Nu kan het nog: zorgen dat je minder belasting betaalt in 2015, of zelfs belasting terugkrijgt. Deze laatste weken van het jaar zijn daarvoor de laatste kans – daarna valt er niet veel meer te sturen. En het kan lonen. Bespaar geld door nog vóór de jaarwisseling die nieuwe auto te kopen, belastingvrij te schenken of een vakantie te boeken.

Los schulden af

Los je schulden af voor het einde van het jaar, adviseert belastingadviseur Marijke Vervoort van Cramer x Vervoort in Haarlem. Dat is gunstig voor de vermogensrendementsheffing, de belasting in box 3. De peildatum voor deze belasting is 1 januari. Over het vermogen in box 3 wordt 1,2 procent belasting geheven.

Vervoort: „Je schulden worden in mindering gebracht op je vermogen, maar mensen vergeten vaak dat hiervoor een drempel geldt van 2.900 euro per persoon. Voor fiscale partners is die drempel 5.800 euro.” Dat betekent dat alleenstaanden met een schuld van 5.000 euro hiervan maar 2.100 euro kunnen aftrekken van hun vermogen. Stellen kunnen deze schuld helemaal niet aftrekken. „Veel mensen hebben kleine schulden, bijvoorbeeld nog een restantje studiefinanciering. Weg ermee, dat levert direct geld op”, zegt Vervoort.

Belastingschulden moet je sowieso zo snel mogelijk aflossen, zegt Arthie Schimmel van advieskantoor De Belastingvrouw in Den Haag. „Die worden namelijk niet in mindering gebracht op je vermogen, met uitzondering van erfbelastingaanslagen.” Schulden vanwege het ontvangen van te hoge toeslagen, zoals zorg- of huurtoeslag, gaan wel van het box 3-vermogen af. „Maar ook dan geldt de drempel van 2.900 euro per persoon.”

Verlaag vermogen

Voor het einde van het jaar zorgen voor minder vermogen is de gemakkelijkste manier om belasting te besparen, zegt belastingadviseur Schimmel. Dat kan door nu alvast die dure vakantie te boeken of een andere grote uitgave te doen die toch al in de planning zat. Of door bij de Belastingdienst alvast een Voorlopige Aanslag 2014 te vragen en het bedrag voor het eind van de het jaar te betalen. Schimmel: „Elke 10.000 euro minder vermogen scheelt 120 euro belasting.”

Koop een auto

Ook nu nog even een – milieuvriendelijke – auto kopen kan gunstig zijn. Dat betekent een besparing op de vermogensrendementsheffing, maar is vooral gunstig omdat er dit jaar geen BPM (aanschafbelasting) betaald hoeft te worden voor milieuvriendelijke auto’s en volgend jaar wel. Dit kan volgens de ANWB 1.100 euro schelen.

Betaal rente vooruit

Hypotheekrente vooruitbetalen kan een forse aftrekpost opleveren. Fiscaal mag er zes maanden rente vooruitbetaald en afgetrokken worden. „Dat kan niet bij elke bank, dus check wel de voorwaarden”, zegt belastingadviseur Vervoort. Voor mensen in de hoogste schijf is rente vooruitbetalen extra gunstig. Vervoort: „In 2014 is de rente nog aftrekbaar tegen 51,5 procent, maar volgend jaar is dat 51 procent. De renteaftrek wordt afgebouwd.”

Voor wie volgend jaar de AOW-leeftijd bereikt, is hypotheekrente vooruitbetalen hoe dan ook extra voordelig, ongeacht het belastingtarief, zegt Schimmel. „AOW’ers vallen in een lager belastingtarief, dus zij krijgen ook minder belasting terug over de betaalde rente.”

Overigens zorgt het vooruitbetalen van de hypotheekrente bovendien voor minder vermogen – en dus minder belasting.

Schenk belastingvrij

De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro loopt af op 31 december. Tot die datum mag iedereen maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken of ontvangen, op voorwaarde dat dit geld wordt besteed aan een eigen huis. Dat kan de aanschaf zijn van een huis, maar ook een verbouwing of de aflossing van een hypotheek of een restschuld.

„Voor mensen die een huis laten bouwen en het geld pas in 2015 nodig hebben is er goed nieuws”, zegt belastingadviseur Vervoort. „Je mag ook volgend jaar nog van de vrijstelling gebruik maken.” Voorwaarde is dat je voor 31 december officieel eigenaar bent van de grond of van het recht van erfpacht. Bovendien moet je voor 31 december minstens 10 procent van het geschonken bedrag hieraan besteden. „Als je aan deze voorwaarden voldoet, is de overige 90 procent van de schenking volgend jaar ook belastingvrij.”

Ook als er geen huizen gekocht worden of hypotheken worden afgelost, kan er belastingvrij geschonken worden. Ouders mogen hun kinderen jaarlijks 5.229 euro belastingvrij schenken en eenmalig 25.096 euro als deze tussen 18 en 40 jaar zijn. Grootouders mogen kleinkinderen elk jaar belastingvrij 2.029 euro schenken.

Geef aan goede doelen

Wie geld schenkt aan een goed doel, zorgt niet alleen voor een verlaging van het box 3-vermogen, maar creëert bovendien een aftrekpost. Giften aan instellingen die officieel zijn aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling’ (Anbi’s) zijn aftrekbaar zodra het bedrag meer is dan 1 procent van het belastbaar inkomen. Er geldt een maximum; het deel van de gift dat boven de 10 procent van het inkomen uitkomt, is niet aftrekbaar. Belastingadviseur Schimmel: „Tenzij je periodieke giften doet. Dan gelden er geen drempels en geen maximumbedragen.”

Een gift is periodiek als je minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks geld aan dezelfde Anbi geeft. Om een periodieke gift te kunnen aftrekken, is sinds dit jaar geen notariële akte nodig. Een schriftelijke overeenkomst met de Anbi is voldoende.

Bereken zorgkosten

Een drempel is er ook voor de aftrek van zorgkosten. De hoogte hangt af van het inkomen; bij een modaal inkomen is de drempel zo’n 545 euro. Alleen onkosten boven de drempel zijn aftrekbaar. Vervoort: „Als je dit jaar al zorgkosten hebt gemaakt en nog wat uitgaven in de planning hebt, kun je die uitgaven het best doen voor het einde van het jaar.” Bijvoorbeeld nu naar de tandarts voor die dure behandeling in plaats van volgend jaar.

Bouw pensioen op

Wie voor 31 december geld opzij zet voor het pensioen, bijvoorbeeld als lijfrenteverzekering of bankspaarproduct, kan dat bedrag vaak aftrekken van de belasting. „Zeker met een hoog inkomen is dat dit jaar een aanrader”, zegt Vervoort. In 2015 wordt de pensioenopbouw namelijk gemaximeerd; dan geldt de belastingaftrek voor pensioenopbouw tot een salaris van maximaal 100.000 euro. Daarboven is de opbouw niet meer aftrekbaar.

Koop een fiets

Toe aan een nieuwe fiets? Vraag er voor het einde van het jaar een aan je werkgever, adviseert Schimmel. Werkgevers mogen hun personeel eens in de drie jaar belastingvrij een fiets geven van maximaal 749 euro. In 2015 verdwijnt deze regeling. Dan geldt de Werkkostenregeling. Die houdt in dat werkgevers jaarlijks maximaal 1,2 procent van de loonsom aan belastingvriendelijke extraatjes voor werknemers mogen besteden (fiets, kerstpakket, personeelsuitje). Voor een werknemer met een modaal inkomen komt dat neer op zo’n 360 euro per jaar. Zodra een werkgever meer geeft dan 1,2 procent van de loonsom, moet hij hierover 80 procent belasting betalen. Dat maakt het geven van een fiets minder interessant.