Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Archeologie

Partner bij PricewaterhouseCoopers

Wie gaat waarheen? De belangrijkste benoemingen deze week.

Per 1 januari is George Bohlander (63) directeur van Spectrum Media Consulting BV. Hij was 15 jaar directeur van HOI (Instituut voor Media Auditing). Daarvoor was hij bijna 10 jaar algemeen directeur van het mediabureau The Media Partnership.

Lilian van den Aarsen is vanaf 1 januari de nieuwe directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij volgt Hans Leeflang op, die als adviseur voor Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water) gaat werken. Van den Aarsen was sinds september 2010 programmadirecteur van het Deltaprogramma Rivieren. Eerder was zij werkzaam bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder meer als regiodirecteur Oost. Ze heeft gestudeerd aan Wageningen Universiteit en is gepromoveerd op een onderzoek naar de toepassing van ecologische kennis in de ruimtelijke planvorming.

Edwin Visser (49) wordt partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Hij start op 1 januari 2015 als Tax Policy leader PwC Europe. Visser is op dit moment directeur Directe Belastingen en plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën.

Aart Oxenaar (56) vertrekt na zestien jaar als directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Hij volgt per 1 januari 2015 Esther Agricola op als directeur Monumenten en Archeologie bij de gemeente Amsterdam. Oxenaar studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.