Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Frans compromis over palliatieve sedatie stelt iedereen teleur

President Hollande heeft vrijdag zijn steun uitgesproken voor een wetsvoorstel dat de mogelijkheden voor palliatieve sedatie voor terminale patiënten verruimt. Maar niemand lijkt met het door twee parlementariërs – een van de regerende socialisten en een van de centrum-rechtse oppositie – ingediende voorstel echt tevreden. Euthanasie blijft in Frankrijk verboden.

Tijdens de verkiezingen beloofde Hollande bij uitzichtloos lijden ‘medische bijstand’ toe te staan voor een ‘waardig’ levenseinde. Dit werd door veel mensen uitgelegd als legalisering van euthanasie. Maar met de protesten tegen het homohuwelijk vers in het geheugen, wilde Hollande niet opnieuw met katholiek Frankrijk in botsing komen. Inlossing van zijn belofte schoof hij daarom lang voor zich uit.

Enkele uren nadat hij zijn plan had gepresenteerd verzamelden voorstanders van het recht op euthanasie zich voor het parlement. Activist Jean-Luc Romero, een partijgenoot van Hollande, toonde zich teleurgesteld dat de president ethische discussies uit de weg gaat. 96 procent van de Fransen is volgens een recente peiling voorstander van een wettelijk kader voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. „We hebben het dus over een andere situatie dan bij de openstelling van het huwelijk of adoptie door homostellen. Toen was Frankrijk echt verdeeld.”

Maar dezelfde groepen roeren zich nu opnieuw. Hollande bepleit volgens anti-homohuwelijkactivist Tugdual Derville „gemaskeerde euthanasie”.

Bij „diepgaande en aanhoudende sedatie”, zoals Hollande het noemde, wordt een patiënt tot zijn dood in slaap gehouden met medicijnen. Artsen mogen op grond van een wet uit 2005 nu al zware doses slaapmiddelen toedienen om het lijden te verlichten en een natuurlijke dood te bespoedigen, maar uit angst voor vervolging en door dubbelzinnigheden in de wetstekst gebeurt dit niet vaak.

De laatste jaren verschenen verhalen over hoogbejaarde mensen die bij gebrek aan heldere wetgeving elkaar met huis-tuin-keukenmiddelen uit het lijden verlossen. „We sterven slecht in Frankrijk”, zei Jean Leonetti, een van de wetsindieners.