Multicultureel instituut Forum eist geld van vermeende klokkenluider

Omdat ze haar collega’s en deze krant zou hebben geïnformeerd, moet een medewerker een boete betalen, vindt instituut Forum.

Kennisinstituut Forum, dat binnen drie weken ophoudt te bestaan, heeft op de valreep een advocatenkantoor ingehuurd om van een vermoedelijke klokkenluider geld te eisen. De voormalig directiesecretaris zou volgens het instituut haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

Forum kwam in opspraak nadat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in juni aankondigde de jaarlijkse subsidie van 5,5 miljoen euro stop te zetten. De leiding van het instituut zei verrast te zijn en kondigde aan de organisatie af te bouwen. Maar uit een reconstructie van deze krant bleek dat de leiding van Forum al een jaar lang zelf voor de eigen opheffing aan het lobbyen was. Ze had het personeel er niet over geïnformeerd.

Daarnaast bleek interim-directeur Rob Dortland van het noodlijdende instituut 1.200 euro per dag te verdienen, exclusief btw. Toezichthouder Tjibbe Joustra (tevens voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) van Forum had hierin toegestemd, ondanks ophef over de hoogte van het salaris van de voorganger van Dortland.

De advocaat van Forum liet afgelopen vrijdag in een brief aan de klokkenluider weten haar onder meer te verdenken van het verstrekken van een intern document aan NRC Handelsblad. Ook bestempelt de advocaat mogelijke verstrekking van informatie aan haar collega’s als „overtredingen”. Het instituut sommeert haar om binnen twee weken een boete van 35.000 euro te betalen.

Daarnaast moet ze van Forum zwijgen over de recente brief van de advocaat. Zo niet, dan zal „Forum nadere maatregelen treffen”.

Het kennisinstituut voor ‘multiculturele vraagstukken’ heeft circa 60 medewerkers. Het houdt op 31 december op te bestaan. Het onderzoeksdeel wordt ondergebracht in het Verwey-Jonker Instituut, de contacten met migranten gaan naar Movisie.