Raadsenquête voor beheer

De Amsterdamse fracties van CDA en Partij voor de Dieren willen een raadsenquête naar het beheer van de financiën van de gemeente Amsterdam. Een raadsmeerderheid is voor: het voorstel wordt gesteund door D66, VVD en SP. Een raadsenquête is het zwaarste onderzoeksmiddel van de gemeente. Op 17 december valt het definitieve besluit en wordt de onderzoeksvraag duidelijk.