Demente mensen hebben vaak kiespijn, maar vertellen dat niet

Foto

Steeds meer demente mensen in verpleeghuizen kunnen hun gebit niet meer verzorgen. Hun tanden zijn bedekt met plaque en hun tandvlees is aangetast. Waarschijnlijk hebben veel van hen kiespijn, maar dat kunnen ze niet meer zeggen. Wel raken ze daardoor geagiteerd. En verzorgers hebben vaak te weinig tijd hebben om hun patiënten te laten tandenpoetsen. Ze zijn daar ook niet voor getraind. Veel bewoners kunnen of willen hun tanden niet meer poetsen.

Dat schrijven tandartsen Arie Hoeksema en Anita Visser van het Groningse UMCG in een alarmerend artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (december). Ze beschrijven de toestand in een groot verpleeghuis met 235 bedden in Winschoten, over een periode van 10 jaar. In die tijd leefden er bijna 900 patiënten, waarvan ongeveer driekwart dementerend. Het is het eerste uitgebreide overzicht van de gebitstoestand van dementerenden in Nederlandse verpleeghuizen.

Als mensen worden opgenomen zijn hun gebit en hun mondhygiëne doorgaans slecht. Als ze een kunstgebit dragen is de kwaliteit ervan vaak zeer matig. De helft van de opgenomen dementen wil hun mond en gebit niet meer laten bekijken, terwijl eenderde uitgebreide tandheelkundige zorg nodig heeft. De opgenomen mensen hebben een verhoogd risico op longontsteking of hart- en vaataandoeningen, doordat bacteriën die in de plaque groeien in de longen terecht kunnen komen, of in de bloedbaan.

De huidige tandheelkundige zorg is erop gericht dat mensen met het eigen gebit het graf in gaan, schrijven Hoeksema en Visser, maar veel dementerenden zijn beter af met een kunstgebit. Alleen zullen ze daar niet makkelijk aan wennen. Hoeksema en Visser pleiten voor een systeem waarbij behoeftige mensen tandheelkundige hulp aangeboden krijgen.