CIA-baas erkent ‘weerzinwekkende’ methodes

In een uitzonderlijke persconferentie reageert het hoofd van de inlichtingendienst op rapport over de ondervraging van terreurverdachten.

Directeur John Brennan van de CIA heeft gisteren erkend dat sommige van zijn medewerkers na de aanslagen van 9/11 in 2001 „weerzinwekkende” technieken hebben gebruikt bij het ondervragen van terreurverdachten. Maar hij gebruikte het woord ‘marteling’ niet. De meeste CIA-agenten die de harde ondervragingen uitvoerden verdedigde hij krachtig en noemde hij patriotten.

In reactie op het dinsdag verschenen Senaatsrapport over de martelpraktijken van de CIA hield Brennan een persconferentie in het hoofdkwartier van de CIA in Langley (Virginia). Voor zover bekend hield de geheime dienst daar nooit eerder een op tv uitgezonden persconferentie.

Brennan noemde het rapport partijdig en gebrekkig. Hij verwierp de conclusie dat zijn organisatie het Witte Huis en het Congres misleid heeft. Hij zei dat niet met zekerheid vast te stellen is of de harde ondervragingsmethodes al dan niet nuttige informatie hebben opgeleverd. Het rapport stelt dat het niets opgeleverd heeft.

„Ons onderzoek geeft aan dat het detentie- en ondervragingsprogramma nuttige informatie heeft opgeleverd die ertoe heeft bijgedragen dat aanvalsplannen verijdeld, terroristen opgepakt en levens gered zijn.” Maar hij voegde eraan toe dat de CIA daaruit niet de conclusie heeft getrokken dat die resultaten ook te danken zijn aan de zogenoemde ‘verhevigde ondervragingstechnieken’ (enhanced interrogation techniques) waarvoor Brennan gisteren steeds de afkorting EIT gebruikte. Wel zouden zulke ondervragingen hebben geholpen Osama bin Laden op te sporen.

In een beperkt aantal gevallen, zei Brennan, hebben medewerkers van de CIA „ondervragingstechnieken gebruikt die niet goedgekeurd en weerzinwekkend waren en die door iedereen verworpen zouden moeten worden. We zijn tekortgeschoten bij het ter verantwoording roepen van agenten die fouten hebben gemaakt.”

Brennan erkende dat de CIA na 9/11 slecht voorbereid was op het opsluiten en ondervragen van gevangenen. (AP, Reuters, AFP)