Brieven

Schuif niet alleen verlies af

De brief Zorgdirecteur onderneem! (NRC, O&D, 6 december) geeft ongewild aan wat er mis is aan het vermarkten van de zorg. Als een zorgdirecteur niet onderneemt, gaat het mis. Maar God beware de instelling waar de directeur dat wel doet. Die zal de zorg optimaal vermarkten en naar winstmaximalisatie streven. Hij zal onderscheid gaan maken tussen winstgevende en onrendabele producten. Cherrypicking zal het gevolg zijn. Niet kostendekkende zorg zal afgewenteld worden. Het zal het vaste neoliberale verhaal zijn: winsten worden geprivatiseerd en verliezen worden afgewenteld op de samenleving. Kunnen we dan niet beter meteen de hele zorg weer onderbrengen bij het collectief?

Israël

EU, wees een echte vriend

Toon Beemsterboer schetst hoe Israël steun onder de Europese bevolking aan het verliezen is (NRC, 9 december). Dat daar weinig politieke gevolgen aan worden verbonden komt, volgens hem, doordat de Europese politici zich nog steeds moreel verantwoordelijk voelen voor Israël. Verantwoordelijkheid betekent echter niet dat je alles moet accepteren wat de ander doet. Juist een goede vriend heeft de plicht om de ander van een heilloze weg af te houden, en dat Israël op een dergelijke weg ligt, is nu wel duidelijk.

Als Europa werkelijk verantwoordelijkheid wil nemen dan moet ze haar mensenrechtenbeleid ook op Israël toepassen. De dubbele moraal maakt Europa ongeloofwaardig. Als Europa werkelijk een goede vriend van Israël wil zijn dan is een stevige discussie geboden.

Harry de Loor

Google

Bewijs dat valsspel eens

Rosanne Hertzberger maakt zinnige observaties over de symboolpolitiek van de EU tegen Google (NRC, O&D, 6 december). Maar ze laat een zwakte aan de kant van de anti-Googlelobby onbenoemd. Namelijk: bewijsvoering. Althans het ontbreken daarvan. In de emotioneel getinte commentaren op Google, vooral die uit de hoek van Duitse en Franse ‘oude media’-bedrijven, maar ook in Nederland, ontbreekt steevast bewijs. Er is zelfs geen harde indicatie van het gesuggereerde valse spel van Google. Gaan we de harde feiten nu,via de EU, wel zien?

Michiel Buitelaar