Database met vrouwen voor bestuursfuncties

Er komt een database van vrouwen die geschikt zijn voor hoge bestuursfuncties. Werving- en selectiebureaus moeten hieruit putten als een beursgenoteerd bedrijf een nieuwe bestuurder zoekt. Sterker nog: deze bureaus, die nagenoeg altijd betrokken zijn bij het aanleveren van kandidaten, moeten bedrijven een lijst aan leveren met evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Dit plan is de laatste poging van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) om een vrouwenquotum te voorkomen. Met Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, heeft ze het idee opgesteld.

    • Juliette Vasterman
    • Anne Dohmen