Hoezo: generatie- kloof in de cultuur?

Jonge kunstenaars geboren in de internettijd: de tentoonstelling Born Digital in het Museum of the Image in Breda, die dezer dagen opengaat (zie stuk hiernaast) werpt nieuw licht op het begrip generatie in de kunst.

De generatiekloof in de kunst lijkt, net als elders in de samenleving, zo langzamerhand vooral een digitale kloof.

Eigenlijk is ook het woord generatiekloof tijdgebonden. Is er nog een kloof, in de zin van: de ene generatie kunstenaars zet zich af tegen de andere, de jongeren tegen de ouderen – zoals in de naoorlogse periode kunstenaarsgroepen als CoBrA zich afzetten tegen de oude kliek en rebels zich kantten tegen de gevestigde orde. Zoals Hans den Hartog Jager eerder dit jaar in het CS al schreef, is er weinig sprake van verzet tegen de maatschappij en de kunstmarkt in kunstkringen.

Voor ons reden om een special te wijden aan generaties in de kunst – hoe ze bijdragen aan vernieuwing, traditie en inspiratie in de cultuur.

Zoals de wereldberoemde klassieke zangeressen Christa Ludwig en Jard van Nes, die er hun levenswerk van maken hun kennis over te dragen op een jongere generatie zangeressen.

Of de wisseling in de macht in de Nederlandse theaters, waar een jongere generatie het roer overneemt. Hoe gaat dat?

Stilstaan bij generaties roept ook de vraag op: wat is een generatie. Meestal wordt de sociologische generatie bedoeld, de groep mensen die in een zelfde tijdspanne geboren wordt, in een periode van 10 tot 15 jaar. Over zo’n generatie zong Roger Daltrey van The Who in de hit uit 1965 My Generation, met de beroemde zin I hope I die before I get old. Noch Daltrey noch andere popsterren van zijn generatie hebben zich aan die woorden gehouden: The Rolling Stones en andere rockers maken nog steeds rebelse jeugdmuziek nu ze al in de zeventig zijn. Hun muziek bindt generaties, zoals doctor Arno van der Hoeven uitlegt. Oude kunstenaars zijn de rebellen van nu, ook in de beeldende kunst, en worden ook door jongere generaties gewaardeerd, schrijft Sandra Smallenburg in deze special.

We vatten hier, zoals in bijvoorbeeld de schilderkunst, waar sprake is van Breughel de Oudere en Breughel de Jongere, ook de ouder-kind opvolging op als generatie. Je kunt er hele essays over schrijven, generaties in de kunst, maar we hebben in dit CS gekozen om een generatiequiz over kunst te maken. Zodat u uw kunstgeneratiekennis zelf kunt testen. Of u nu liefhebber van digitale beeldende kunst, klassieke muziek of pop bent.