Economie groeit harder door goedkope euro en olie

De economische groei trekt volgend jaar aan, geholpen door lagere olieprijzen en een goedkopere euro.
De economische groei trekt volgend jaar aan, geholpen door lagere olieprijzen en een goedkopere euro. Foto ANP / Marcel van Hoorn

De dalende koers van de euro en de kelderende olieprijs pakken goed uit voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product groeit volgend jaar met 1,5 procent, zo voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in zijn nieuwste raming. De voorziene groei is daarmee iets hoger dan tot nu toe werd verwacht.

In de meest recente raming ging het Planbureau er nog van uit dat het bbp met 1,25 procent zou toenemen. Doordat de euro goedkoper wordt, gaan bedrijven volgend jaar echter meer exporteren dan gedacht. En ook de consumptie neemt sterker toe, omdat huishoudens door de dalende energieprijzen meer geld overhouden.

Meer werk, vooral in het bedrijfsleven

Die goede vooruitzichten werken volgens het Planbureau door in de arbeidsmarkt. Het aantal Nederlanders zonder baan daalt volgend jaar namelijk naar 570.000, ongeveer 35.000 werklozen minder dat tot dusver geraamd. Omgerekend is dan 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, een fractie minder dan in eerdere ramingen werd voorspeld.

Vooral in het bedrijfsleven neemt de werkgelegenheid volgend jaar flink toe, terwijl bij de overheid en in de zorg het aantal banen juist daalt. Bedrijven willen in de nasleep van de crisis volgens het CPB een inhaalslag maken en voeren de productie op. Wel is het herstel nog altijd “voorzichtig”, aldus het rekenbureau.

DNB juist somberder over groei

Het Centraal Planbureau is in zijn ramingen optimistischer dan De Nederlandsche Bank. De toezichthouder op de financiële markten verwacht namelijk dat de economie volgend jaar met 1,2 procent groeit, zo maakte DNB eerder deze week bekend. Een half jaar eerder rekende de waakhond nog op 1,6 procent groei.

Lees op NRCQ: Waarom de olieprijs maar blijft dalen.