De Grote Generaties QUIZ

Een quiz over generaties in de kunst en literatuur. De antwoorden staan onderaan de pagina rechts.

Samenstelling Paul Steenhuis & Dirk Limburg

Foto AP

Vraag 1

Zangeressen als Aretha Franklin en Denise Jannah, zanger Marvin Gaye en schrijfster Annie M.G. Schmidt zijn bijzondere kinderen. Zij zijn:

a. Zondagskinderen

b. Linkshandige kinderen

c. Kinderen van amateurtoneelspelers

d. Domineeskinderen

Vraag 2

In zijn recente filmdocumentaire Written by Mrs Bach betoogt Martin Jarvis dat verschillende werken van Johann Sebastian Bach eigenlijk gecomponeerd zijn door zijn tweede vrouw, zangeres Anna Magdalena, met wie hij dertien kinderen kreeg. Hoeveel kinderen kreeg Bach in totaal? Velen gingen, als ze niet jong stierven, ook de muziek in.

a. 16

b. 20

c. 25

d. 31

Vraag 3

Extravagante jurken, soms van vleeslapjes, wilde kapsels: popster Lady Gaga gaat voort op het pad dat popiconen voor haar geplaveid hebben, zoals Madonna, David Bowie, Elton John en wijlen Freddie Mercury van Queen. Ook haar ideeënstudio Haus of Gaga is op een kunstwerkplaats van een eerdere generatie gebaseerd, namelijk

a. Walt Disneys studio’s

b. Walter Gropius’ Bauhaus

c. Dada’s Cabaret Voltaire

d. Andy Warhols Factory

Vraag 4

Wie schreef het toneelstuk over familiebanden, waarin de scène voorkomt die rechts hierboven is afgedrukt?

Was dat:

a. Alistair Foot, No Sex Please, We’re British

b. Annie M.G. Schmidt, Pleisterkade 17

c. Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest

d. Agatha Christie, The Mousetrap

Vraag 5

De bedenkster van het door mensen gemaakte monster van Frankenstein, dat hunkerde naar een monsterpartner, was schrijfster Mary Shelley. Ze schreef haar boek, dat nog steeds populair is, op 19-jarige leeftijd in 1818. Zij was de dochter van een schrijfster, namelijk:

a. Mary Downing Hahn, spookverhalenauteur

b. Mary Wollstonecraft, feministisch auteur

c. Mary Higgins Clark, thrillerschrijfster

d. Mary Stewart, schrijfster van Merlijn-verhalen

Vraag 6

Van wie is het gedicht De dankbare zoon, met regels als:

„Wanneer Papa uit wandlen gaat,

neemt hij ons dikwijls mee

En reciteert soms over straat

’t Sanskritisch a,b,c:

En, als ik ’t hem nazeg, ik,

Dan lees ik in zijn vaderblik:

‘Ik ben ontzaglijk in mijn schik.

En daarom is mijn vast besluit,

O dierbaar ouderpaar

Dat ik, ofschoon uw jongste guit,

Uw meekrapkleurig haar

Nooit grijs doe worden voor de tijd

Noch dat ik door gebrek aan vlijt

Het vaderhart u openrijt.”

a. Piet Paaltjens (François Haverschmidt)

b. De schoolmeester (Gerrit van de Linde)

c. Cornelis Paradijs (Frederik van Eeden)

d. Karel Bralleput (Simon Carmiggelt)

Vraag 7

Welke kunstenaarsgroep wilde musea en bibliotheken vernietigen omdat kunst van de oude garde passé was? En schreef zinnen als: „Wanneer wij een oud schilderij bewonderen staat dat gelijk aan het storten van onze gevoelens in een grafurn, in plaats van ze ver voor ons uit te werpen, met heftige stoten van schepping en actie. Willen jullie dus al je beste krachten verspillen aan deze eeuwige nutteloze bewondering van het verleden waar jullie dodelijk uitgeput, vernederd en vertrapt, uit tevoorschijn komen?”

a. De Vijftigers

b. De Tachtigers

c. De Stijl

d. De Futuristen

Vraag 8

Bron van inspiratie voor hedendaagse strips als Jan, Jans en de kinderen (Jan Kruis) en De familie Doorzon (Gerrit de Jager) is een verhaal uit 1841 over de teloorgang van Nederlandse generaties, uitmondend in types als Jan Salie, opgetekend in Jan, Jannetje en hun jongste kind. Wie schreef dat?

a. E.J. Potgieter

b. V. de Stuers

c. A. Roland Holst

d. L. van Deyssel

Vraag 9

Welke kunstenaar nam afstand van kunst van de vorige generaties met deze woorden? „Tot nu toe heeft de mens zich in slaap laten wiegen door de pathetische lyriek. Daarom is ze noodlottig voor de evolutie van de mens, voor zijn doen en laten, zijn noodzakelijke strijd voor evenwicht. Aan de andere kant heeft zij de mens verzadigd van tragiek: zij heeft de tragiek zozeer bezongen dat de mens er genoeg van heeft gekregen. En reeds heden is het merkbaar, dat men poogt haar uit de kunstvoorstellingen te bannen. Zo bereikt de kunst tenslotte toch haar doel: voert de evolutie naar evenwichtigheid...”

a. Marlene Dumas

b. Piet Mondriaan

c. Karel Appel

d. Jeroen Henneman

Vraag 10

Beyoncé, een van de best verdienende vrouwelijke popzangeressen van dit moment, noemt zichtzelf een 'moderne feministe’. Ze werd door talloze artiesten uit vorige generaties beïnvloed heeft ze gezegd. Wie noemde ze niet:

a. Josephine Baker

b. Michael Jackson

c. Sophie Tucker

d. Madonna

Vraag 11

Misschien wel de grootste schildersfamilie ter wereld was de familie Koekkoek uit Kleef: zeker zestien schilderende Koekkoeks kwamen ter wereld vanaf eind 18de eeuw. Barend Cornelis Koekkoek was in de 19de eeuw een van de beroemdste schilders van Europa. Hieronder alle schilderende Koekkoeks, rechts hun werk. Zoals kinderen op hun ouders kunnen lijken, zo lijken de romantische landschappen van vier generaties Koekkoek enigszins op elkaar. Welke Koekkoek schilderde welk schilderij?

1 Johannes Hermanus (1778-1851)

2 Barend Cornelis (1803-1862)

3 Marinus Adrianus I (1807-1868)

4 Johannes (1811-1831)

5 Hermanus sr (1815-1882)

6 Adelaide ‘Adèle’(1838-1819)

7 Maria Louise (1840-1910)

8 Pieter Hendrik ‘H.P.’ (1843-1927)

9 Hermanus jr (1836-1909)

10 Willem (1839-1895)

11 Johannes Hermanus Barend ‘ Jan H.B.’

12 Barend Hendrik ‘H.B.’ (1849- voor 1909)

13 Stephen Robert (1887-1934)

14 H ermanus Willem (1867-1929)

15 Marinus Adrianus II (1873-1944)

16 Gerardus Johannes ‘Gerard’ (1871-1956)

Antwoorden:

1d, 2b, 3d, 4c, 5b, 6b, 7d, 8a, 9b, 10c. 11: a=5, b=9, c=1, d=11, e=3, f=8, g=16, h=12, i=2, j=10, k=4, l=13, m=6, n=14, o=7, p=15

    • Dirk Limburg
    • Samenstelling
    • Paul Steenhuis