Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

België, Nederland en Luxemburg zullen vanaf komend voorjaar elkaars diploma’s in het hoger onderwijs automatisch erkennen. Dat staat in een verklaring die vandaag in Brussel is ondertekend door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) en zijn Belgische en Luxemburgse collega’s.

Obstakel weggenomen

In juni van dit jaar riepen de grote vakbonden uit Nederland en België al op om diploma’s over en weer te erkennen. Tot nu toe was het een ingewikkelde en tijdrovende procedure om diploma’s in de Benelux erkend te krijgen, waardoor mensen werden ontmoedigd om in buurlanden aan het werk te gaan.

Dit obstakel wordt volgens de drie ministers nu weggenomen. In de Benelux en de regio’s die daar direct aan grenzen zijn er zo’n 300.000 mensen die dagelijks over de grens rijden voor hun werk.

Europese wet herzien

Op initiatief van Asscher kwamen de sociaal-democratische ministers van werkgelegenheid uit de Europese Unie vandaag ook met een verklaring over Europese arbeidsmigranten en de bescherming van werknemers uit eigen land.

De ministers vinden dat de Europese wet moeten worden herzien die de detachering van werknemers regelt en dat de zogenoemde ‘ketenaansprakelijkheid’ die nu geldt voor de bouwsector, moet worden uitgebreid tot andere sectoren. Daardoor worden opdrachtgevers die zaken doen met malafide onderaannemers verantwoordelijk voor slechte arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel.

De Europese Commissie aarzelt om de hele richtlijn over detachering te herzien. Voor Asscher is uitbuiting en oneerlijk concurrentie door arbeidsmigratie een van zijn belangrijkste beleidsthema’s. In de marge van een vergadering in Brussel had Asscher vandaag afspraken met zes collega’s om over zijn ‘strijd’ hiertegen te praten.