Gemeente stopt thuishulp onterecht

De Friese gemeente Dantumadiel heeft de huishoudelijke hulp van een bejaard echtpaar voorbarig stopgezet. Dat heeft de rechtbank in Groningen gisteren bepaald. De gemeente had eerder dit jaar besloten om schoonmaakhulp vanaf 1 januari 2015 niet langer aan te bieden aan de ruim vijfhonderd ‘cliënten’ in Dantumadiel. Onder hen het bejaarde echtpaar – man 88, vrouw 89 jaar. Hun dochter spande een rechtszaak aan. Haar ouders zouden niet langer zelfstandig kunnen wonen zonder de zeven uur schoonmaakhulp per week die ze nu van de gemeente vergoed krijgen. De rechter oordeelde gisteren dat de gemeente ten onrechte besloot tot het schrappen van de hulp. Het besluit is namelijk gebaseerd op een wet die in 2015 niet meer zal bestaan: de ‘oude’ Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Pas in 2015, als de nieuwe Wmo ingaat, kan de gemeente besluiten de hulp te schrappen. Maar zo’n besluit mag de gemeente pas nemen na een persoonlijk ‘keukentafelgesprek’. De hulp zomaar schrappen, mag niet. Dantumadiel laat weten alsnog met honderden andere ontvangers van schoonmaakhulp in gesprek te gaan. Koepelorganisatie Ieder(in) voor gehandicapten en chronisch zieken ziet de uitspraak als een les voor de andere tientallen gemeenten die de schoonmaakhulp volgend jaar integraal en zonder keukentafelgesprek schrappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mijdt echter het trekken van algemene conclusies: „Het gaat om één uitspraak van één rechtbank.”

    • Ingmar Vriesema
    • NRC