Kind in dagverblijf vaker naar huisarts wegens buikgriep - kosten 25 miljoen euro

In tegenstelling tot wat werd aangenomen, bouwen kinderen op kinderdagverblijven geen hogere weerstand op.
In tegenstelling tot wat werd aangenomen, bouwen kinderen op kinderdagverblijven geen hogere weerstand op. Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen

Kinderen die naar de crèche gaan lopen een groter risico op buikgriep. Ook ouders raken sneller besmet. Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het UMC Utrecht levert dit een extra kostenpost voor de samenleving op van 25 miljoen euro per jaar.

Dat de weerstand van kinderen in crèches hoger zou zijn dan die van kinderen die thuis worden opgevangen, is volgens het onderzoek lang niet altijd het geval.

Twee keer meer opnames

De onderzoekers concluderen dat kinderdagverblijven met veel kinderen de verspreiding van buikgriep faciliteren, zeker als er ook dieren, zandbakken of zwembadjes aanwezig zijn. Medewerkers die op een dag met meerdere groepen bezig zijn, dragen ook bij aan de verdere besmetting.

Kinderen die nog zeer jong zijn lopen de grootste kans op besmetting met buikgriep, aangezien hun weerstand nog in ontwikkeling is. Jongere kinderen kennen ook een groter risico om wegens complicaties in het ziekenhuis terecht te komen: het aantal opnames is twee keer zo hoog als onder kinderen die thuis worden opgevangen. Zeker na een eerste bezoek aan het kinderdagverblijf is de kans op complicaties groot.

Gezinsleden lopen ook hoger risico

De extra kosten voor de samenleving door buikgriep bedragen jaarlijks 25 miljoen. Doordat ouders een groter risico lopen om aangestoken te worden is er volgens onderzoeker Remko Enserink ook productiviteitsverlies:

“Ouders die gebruikmaken van kinderopvang werken en verdienen over het algemeen meer dan ouders die daar geen gebruik van maken. Ik vermoed zelfs dat de werkelijke productiviteitsverliezen nog veel hoger kunnen liggen omdat ouders aangestoken kunnen worden door hun zieke kind. We zien bijvoorbeeld dat gezinsleden een vijf keer zo hoog risico lopen om ziek te worden via hun zieke kind. Daar hebben we in onze kostenberekeningen nu geen rekening mee gehouden.”

De onderzoekers roepen op tot het instellen van een kwaliteitskeurmerk voor kinderopvangbedrijven zodat er meer aan preventie wordt gedaan. Ook het scheiden van zieke kinderen bij een uitbraak kan helpen.

    • Philippus Zandstra