Kabinet trekt voorstel winstuitkering in zorg in

Het kabinet is op de Eerste Kamer gestuit met het voorstel om zorginstellingen winst te laten uitkeren aan private aandeelhouders. Minister Edith Schippers (Zorg, VVD) trok gisteravond in de senaat haar wetsvoorstel terug om opnieuw advies te vragen aan de Raad van State.

Voor het debat was al duidelijk dat er net geen minderheid voor het voorstel zou zijn. Het winstuitkeringplan stamde nog uit het kabinet-Rutte I, maar het CDA had daarna zijn steun ingetrokken.

Schippers kreeg gisteren wel steun van de senaat voor het beperken van de vrije artsenkeuze. Dat is onderdeel van een zorgakkoord dat in de lente met D66, ChristenUnie en SGP werd gesloten. Zorgverzekeraars krijgen vanaf 2016 meer zeggenschap over welke zorgverleners, met uitzondering van onder andere huisartsen en fysiotherapeuten, hun klanten mogen bezoeken. Mensen die keuzevrijheid willen houden, kunnen een ander soort verzekeringspolis nemen, maar die zal duurder zijn.

Het CDA had geprobeerd om de twee wetsvoorstellen tegen elkaar uit te ruilen. Senator Anne Flierman (CDA) wilde wel voor de winstuitkering stemmen als ook psychologen en psychiaters in de uitzonderingscategorie zouden vallen, maar daar wilde minister Schippers niets van weten.