Database met vrouwelijk talent voor bedrijfsleven

Laatste poging om vrouwenquotum bedrijven te voorkomen.

Topvrouwen

Er komt een database van vrouwen die geschikt zijn voor hoge bestuursfuncties. Werving- en selectiebureaus moeten hieruit putten als een beursgenoteerd bedrijf een nieuwe bestuurder zoekt. Sterker nog: deze bureaus, die nagenoeg altijd betrokken zijn bij het aanleveren van kandidaten, zijn gehouden bedrijven een lijst aan te leveren met evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten.

Dit plan is de laatste poging van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) om een vrouwenquotum in Nederland te voorkomen. Samen met Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, heeft ze het idee opgesteld. De twee gaan vrouwelijke bestuurders vragen om andere geschikte vrouwen aan te dragen. De database moet in januari al klaar zijn – en kan daarna altijd aangevuld worden.

Een stel werving- en selectiebureaus en grote bedrijven staan er positief tegenover, zegt Bussemaker. Vorige week zijn de partijen bij elkaar gekomen. „Want er moet nu écht iets gebeuren.” Het aantal vrouwelijke bestuurders neemt „veel te langzaam” toe.

Als deze ingreep niet werkt, neemt volgens haar de politieke druk voor een „verdergaande wet” toe. Nu bestaat een wettelijk ‘streefgetal’ van minimaal 30 procent vrouwelijke bestuurders. Maar dat wordt door verreweg de meeste beursgenoteerde bedrijven niet gehaald. Van de commissarissen is circa 20 procent vrouw, van de bestuurders zo’n 6 procent.

De wet verloopt in januari 2016. „De tijd dringt dus”, zegt Bussemaker. „We willen kijken wat we in een jaar kunnen bereiken.” Gaat dat goed, dan kan de wet worden verlengd. Maar werkt het plan van de database niet, dan is een vrouwenquotum ook in Nederland een optie. Geen wenselijk scenario volgens De Boer: „Ik ben geen voorstander van een gedwongen huwelijk” – maar mogelijk wel noodzakelijk. Bussemaker: „Hoe lang moeten we anders wachten, tot 2080?”

Omringende landen, zoals Frankrijk en Noorwegen, kennen al een quotum. Vorige maand werd bekend dat de Duitse regering een quotum gaat hanteren. Als in 2016 30 procent van de raden van commissarissen daar niet uit vrouwen bestaat, geldt: die stoelen blijven leeg. Er komt een vrouw, of er komt niemand. De kans is bovendien groot dat er een Europees quotum wordt ingevoerd: eurocommissaris Viviane Reding wil dat 40 procent van de raden van commissarissen van grote bedrijven uit vrouwen bestaat.

Bussemaker en De Boer willen met hun lijst van topvrouwen ook een einde maken aan de discussie of er überhaupt wel genoeg geschikte vrouwen zijn. Bussemaker: „We schieten daarmee heel weinig concreet op.”

    • Juliette Vasterman
    • Anne Dohmen