Recht op zorgkeuze kan ineens niet gelden

Aan vrije keuze van ziekenhuizen zitten beperkingen, zo blijkt uit de nieuwe ziektekostenpolis voor 2015. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben een clausule aan de polis toegevoegd die hun de mogelijkheid geeft verzekerden naar een andere zorginstelling te sturen dan afgesproken, blijkt uit onderzoek van deze krant. De aanpassing komt erop neer dat verzekerden geen garantie krijgen welk ziekenhuis de zorg verleent. Reden is dat ziekenhuizen jaarlijks afspraken maken met verzekeraars over de te verlenen zorg. Het ziekenhuis krijgt een jaarbudget dat niet mag worden overschreden. Is het budget bereikt, dan kan de verzekerde er niet meer terecht.

    • NRC