Toegankelijker worden de Spelen niet, wel goedkoper

Discriminatieverbod op seksuele geaardheid voor stad die de Spelen organiseert.

Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het IOC, op het congres in Monaco.
Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het IOC, op het congres in Monaco. Foto Reuters

De theorie is afgehandeld, nu de praktijk. Die zal ongetwijfeld weerbarstiger blijken dan de Noord-Koreaanse steun gisteren voor de veertig hervormingsvoorstellen van het IOC doet vermoeden.

De grote schoonmaakactie van het IOC werd in de afrondende fase een makkie voor voorzitter Thomas Bach, sinds zijn verkiezing vorig jaar de grote aanjager van veranderingen. De uitgebreid voorgekookte voorstellen werden gisteren alle, stuk voor stuk unaniem gesteund.

Of toch niet helemaal. Toen Bach voorstelde om de veertig actiepunten gisteren af te handelen en er geen tweede dag voor te gebruiken, stemden zes IOC-leden tegen. Zij wilden een koffiepauze in plaats van voortgang. De ‘opstandige’ leden verlieten demonstratief de zaal en kwamen korte tijd later terug met een kop koffie in hun hand. Bach liet hen begaan.

IOC-leden plaatsten kanttekeningen, maar daar bleef het bij. Op het moment van stemming hief iedereen zijn arm en was er unanimiteit; werkelijk niet één van de 96 aanwezige IOC-leden stemde tegen. Zoveel eensgezindheid van IOC-leden uit alle windstreken was nooit vertoond.

Het was op z’n zachtst gezegd ook merkwaardig, want er waren moeilijk verteerbare voorstellen bij, zoals voor een aantal leden de mogelijkheid sportonderdelen aan het olympische programma toe te voegen. Het was niet iedereen duidelijke welke criteria daarvoor gehanteerd worden.

Twist

Als er een sportdiscipline bijkomt, welke moet dan verdwijnen? Ook Bach was daarover in zijn afsluitende persconferentie niet duidelijk. Dat zal in overleg met de internationale sportfederaties moeten gebeuren, zei hij. Om in één adem te erkennen dat het een onderwerp voor twist zal zijn, om de simpele reden dat geen sportbond zijn programma wil wijzigen, laat staan inkrimpen.

Het uitwisselen van disciplines – er worden op de Zomerspelen maximaal 310, en op de Winterspelen maximaal 100 medailleonderdelen toegestaan – is wat anders dan toevoeging van een sport aan het programma. Een organiserend land mag een lokaal populaire sport toevoegen. Voorwaarde is dat er een plan met financiële onderbouwing aan het uitvoerend comité wordt voorgelegd en de plenaire vergadering (Sessie) toestemming geeft.

De verwachting is dat ‘Tokio 2020’ met een verzoek komt om het in Japan populaire honk- en softbal te laten terugkeren. Die sporten werd ooit de olympische status ontnomen, omdat de Amerikaanse Major League zich niet wilde schikken naar de wens van het IOC om alle topspelers beschikbaar te stellen voor de Spelen.

Milieu-onvriendelijk

Het IOC grijpt de hervormingen ook aan om de wens van duurzame Spelen vorm te geven. Met de organisatie van Pyeongchang wordt al overlegd om voor de Winterspelen van 2018 geen bobbaan te bouwen, maar uit te wijken naar een bestaande baan in een andere land.

Een bobbaan vergt een grote financiële investering en is milieu-onvriendelijk. Het IOC wil bereiken dat voor bobsleeën, rodelen en skeleton tijdens de Spelen alleen nog maar op één van de twaalf banen in de wereld worden gehouden. De vernieuwde regels staat zo’n verplaatsing toe. Uit het oogpunt van duurzaamheid of om geografische reden mag worden uitgeweken naar een ander land.

Gevoelig nieuw punt voor met name conservatieve landen is dat elke organiserende stad een discriminatieverbod op seksuele geaardheid wordt opgelegd. Dat staat vanaf heden in het Olympisch Handvest, maar wordt eveneens opgenomen in het contract dat het IOC met een olympische stad sluit. Veel internationale verontwaardiging over een anti-homowet, die gold tijdens de Winterspelen in Sotsji, is voorbij. Hoopt het IOC.

Rest de vraag op de Olympische Spelen in de nieuwe vorm toegankelijker worden voor kleine landen. Dat antwoord is: nee. De omvang van de Spelen neemt niet af. Ze worden wel goedkoper. Het is twijfelachtig of daarmee de klassieke oppositie van olympische sceptici wordt gebroken.

    • Henk Stouwdam