Schaf de kwaliteitstoets voor hogere opleidingen niet af

illustratie angel boligan

Eind november werd bekend dat de opleidingsaccreditatie wordt afgeschaft in Vlaanderen. Ook in Nederland staan hervormingen in de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs op de planning. Hierbij wordt naar onze zuiderburen gekeken. De toezichthouder van het Nederlandse hoger onderwijs, de NVAO, is immers ook toezichthouder in Vlaanderen. Nu dreigen we slechte gebruiken van hen over te nemen.

In Vlaanderen wordt zo’n 150 miljoen euro bezuinigd op hoger onderwijs. De kwaliteitstoets van opleidingen wordt afgeschaft. Dan toetst de NVAO in Vlaanderen in beginsel alleen nog op instellingsniveau. Dit onzinnige bezuinigingsvoorstel lijkt nu zijn weg naar het Nederlandse accreditatiestelsel te vinden.

Onder het mom van ‘verdiend vertrouwen’ is minder toezicht ook in Nederland de wensdroom van menig onderwijsbestuurder; dit scheelt kosten en administratie. Administratieve lasten zijn echter onvermijdelijk wil je de kwaliteit van opleidingen kunnen toetsen. De kwaliteitscontrole op ons hoger onderwijs kost nu slechts 0,5 procent van de totale begroting van het hoger onderwijs, dat is geen grote last.

Door de opleidingsbeoordeling helemaal te schrappen, wordt kwaliteitszorg een lege huls. Op de Universiteit van Amsterdam worden 62 bacheloropleidingen gegeven. Een instellingsbrede toets zal nooit de kwaliteit van al deze opleidingen kunnen garanderen.

Vertrouwen is bovendien nog helemaal niet verdiend. Elke universiteit heeft namelijk de instellingstoets behaald en toch bleken er deze zomer 26 opleidingen Geesteswetenschappen onder de maat.

Hogeronderwijsinstellingen verloren hun publieke middelen in onsuccesvolle derivaten. Wetenschapsfraude wordt in de doofpot gestopt. Van de politiek moest de Inspectie van het onderwijs als vliegende keep willekeurige opleidingen onder een vergrootglas nemen. Nu wordt het tegenovergestelde gepredikt.

Incidenten zorgen voor een roep om overdadige en strenge regelgeving. Als de aandacht voor de incidenten weer verslapt is, wordt de controle weer aan de markt overgelaten met nieuwe excessen als resultaat. Politici zouden dit in gedachten moeten houden voordat ze controle weggeven. Het huidige systeem van kwaliteitszorg door externe opleidingsaccreditatie kan op brede steun van zowel studenten, hoger onderwijsinstellingen en de overheid rekenen. Gooi dit niet overhoop voor een kleine efficiencywinst.

, Voorzitter Landelijke Studenten Vakbond

    • Tom Hoven