Menselijke tristesse op beeld

De foto’s van James Hill zijn confronterend. Hij dwingt de toeschouwer met beelden van charmante wapenhandelaren, conflict en menselijke tristesse in Oost-Europa en Azië om de ambiguïteit van de werkelijkheid te omarmen. Of zoals The New York Times het omschrijft: Hill „maakt verschrikkelijke dingen mooi”. De oorlogsfotograaf publiceerde onlangs zijn werk in het indrukwekkende boek ‘Somewhere Between War and Peace’. Hierin beschrijft Hill de omstandigheden waarin zijn foto’s gemaakt zijn. Hij dwong hiermee zichzelf de gebeurtenissen opnieuw te beleven. Hill: „Ik denk dat journalisten en fotografen tijdens hun werk heel veel rauwe emoties krijgen te verwerken. Daar naar terug gaan is niet zo eenvoudig, omdat die gevoelens ook niet simpel zijn.” Het omschrijven van zijn innerlijke leven hoort er wel bij, vindt Hill. Als journalist legt hij de wereld vast; en die is niet kil en steriel. Ook op zijn Twitter-account deelt Hill zijn foto’s en ervaringen met de wereld.