Een ambassadeur voor proeftuinen

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Neelie Kroes gaat Nederlandse start-ups internationaal op

de kaart zetten. Ze zijn namelijk cruciaal voor

onze concurrentiepositie.

Pagina E6-E7