Drie moskee-internaten voldoen niet aan kwaliteitseisen

Een moskee-internaat in Rotterdam. Foto NRC / Robin Utrecht

Drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam voldoen nog steeds niet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Dat blijkt uit onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de problemen bij de internaten die in 2012 aan het licht kwamen in NRC.

Brief van de wethouder

De gemeente Rotterdam zegt dat ze altijd al gepleit hebben voor een wettelijk kader voor kwaliteitseisen van de moskee-internaten en stelt dat de huidige ervaringen de noodzaak van een dergelijk wettelijk kader onderstrepen. In de brief van onderwijs- en jeugdwethouder Hugo de Jonge aan de commissie staat het volgende:

Met betrekking tot de politieke en maatschappelijke participatie, oriëntatie op de eigen groep en de overige samenleving en naar de sociale interactie met niet-Turken (ook wel sociaal-culturele integratie genoemd) is de uitkomst volgens het onderzoek minder positief.

Onder de oud-leerlingen is weliswaar een hoge mate van maatschappelijke participatie, maar wat de oriëntatie betreft is er een sterke oriëntatie op de eigen bevolkingsgroep in Nederland en op het gebied van sociale interactie lijken de oud-leerlingen hun vrije tijd voornamelijk door te brengen met andere Turken.

Wethouder De Jong noemt het feit dat de internaten op dit moment nog niet voldoen aan de kwaliteitseisen “teleurstellend en zorgelijk”.

Problemen met moskee-internaten

Eind 2012 berichtte NRC dat in Nederland honderden kinderen in moskeeën wonen. Veel van deze moskeeën waren slecht onderhouden; sommige waren brandonveilig, een enkel moskee-internaat is illegaal. De overheid hield geen enkel toezicht op de internaten, bleek destijds uit onderzoek van NRC.

    • Fleur Willemsen