Decembermaand corruptiemaand is in volle gang

Beeld NRC Q

Vandaag is de Internationale Dag tegen Corruptie. Volgens de VN is corruptie het grootste obstakel van economische groei. Jaarlijks zou wereldwijd liefst 1.000 miljard dollar aan steekpenningen worden betaald en naar schatting 2.600 miljard dollar via corruptie worden gestolen: meer dan drie keer het Nederlandse bbp.

International Anti-Corruption Day

In een statement zegt Yury Fedotov (baas van de United Nations Office on Drugs and Crime) dat geen land ontsnapt aan corruptie en dat het problematisch voor het bedrijfsleven is omdat het de prijzen opdrijft en geloofwaardigheid van bedrijven ondermijnt.

“Business, and business groups, need to speak out, and in doing so, acknowledge that a company’s brand is driven by good practices, ethical behaviour and sound procurement rules.”

De VN en andere anti-corruptieorganisaties twitteren vandaag met ‘break the chain’ als motto (en hashtag).

Twitter avatar anticorruption Transparency Int’l #Anticorruptionday starts early in Bangladesh with a #humanchain. Follow more activities tomorrow on #breakthechain http://t.co/scYtckHWGz

December corruptiemaand

Daarmee komt ‘december corruptiemaand’ goed op stoom. Vorige week bracht de OESO een omvangrijk onderzoek naar internationale corruptie uit. Daaruit blijkt dat het aantal veroordelingen ten opzichte van tien jaar geleden stijgt, maar absoluut gezien nog erg laag ligt.

Eveneens vorige week maakte Transparancy International de jaarlijkse door experts samengestelde corruptie-index bekend. Daaruit blijkt dat Somalië en Noord-Korea de meest corrupte landen ter wereld zijn en Denemarken het minst. De ‘schoonst’ mogelijke score is 100 (Denemarken scoort 92), maar meer dan tweederde van de landen weet niet eens een score van 50 te halen.

Made in Holland

Volgens de OESO blijkt uit onderzoek naar zo’n 400 corruptiegevallen dat sommige sectoren extra gevoelig zijn voor corruptie. Zo’n 60 procent van de smeergeldgevallen is namelijk terug te voeren naar de sectoren bouw, transport, telecommunicatie en delfstoffenwinning.

Met een achtste plek (en een score van 83) is Nederland een van de minst corrupte landen ter wereld. Maar dat betekent niet dat er bij Nederlandse bedrijven nooit corruptie plaatsvindt. Een op de vijf AEX-bedrijven is de afgelopen jaren betrokken geweest bij corruptie in het buitenland.

    • Camil Driessen