CIA kritisch op rapport over eigen ‘martelpraktijken’

Uit CIA-hoek is kritisch gereageerd op het rapport over de martelpraktijken van de geheime dienst. Uit het gevoelige rapport, dat vandaag vrijkwam, blijkt onder meer dat de CIA het Witte Huis heeft misleid door onterecht te stellen dat martelingen effectief waren.

CIA-chef John Brennan.
CIA-chef John Brennan. AFP / Mandel Ngan

Uit CIA-hoek is kritisch gereageerd op het rapport over de martelpraktijken van de geheime dienst. Uit het gevoelige rapport, dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt onder meer dat de CIA het Witte Huis heeft misleid door onterecht te stellen dat martelingen van terreurverdachten na 9/11 effectief waren.

VN-rapporteur voor de mensenrechten Ben Emmerson vindt dat de verantwoordelijken voor de gruwelijke martelpraktijken door de CIA moeten worden berecht.

“Het is tijd voor actie. De individuen die verantwoordelijk zijn voor de criminele samenzwering die wordt onthuld in dit rapport, moeten worden berecht. Het is geen excuus dat de technieken zijn goedgekeurd door hooggeplaatste personen binnen de Amerikaanse regering. Dat feit laat juist de noodzaak van strafrechtelijke vervolging zien.”

De huidige directeur van de CIA John Brennan heeft kritiek op het rapport. Volgens hem leverden de methoden van zijn dienst wel degelijk bruikbare informatie op, wezenlijk voor het begrip van Al-Qaeda.

“We erkennen dat het detentie- en ondervragingsprogramma tekortkomingen had en dat er fouten zijn gemaakt. (…) Toch, ondanks dat we het eens zijn met sommige bevindingen, betwisten we het Senaatsrapport op sommige punten. Ons onderzoek laat zien dat ondervragingen van gevangenen wel degelijk informatie opleverden waardoor aanslagen voorkomen zijn, terroristen gevangen zijn genomen en levens zijn gered. De informatie die door het programma is gewonnen was belangrijk voor ons begrip van Al-Qaeda en helpt ons nog steeds bij ons anti-terreurprogramma.”

Ook zes CIA-chefs halen het rapport onderuit. In een opiniestuk in de Wall Street Journal schrijven ze dat het programma wél effectief was.

“Het Senaatsrapport over de ondervragingen van terroristen door de CIA, opgesteld door vooral democraten, is een gemiste kans voor een serieuze en genuanceerde studie over een belangrijk politiek vraagstuk. In plaats daarvan heeft de commissie ons een eenzijdige studie gegeven, ontsierd door fouten en verkeerde interpretaties. In essentie een amateuristische en jammerlijke aanval op de dienst die het meest heeft gedaan om Amerikanen te beschermen na 9/11.”

President Barack Obama zei kort na het verschijnen van het rapport dat het de reputatie van de VS zal schaden:

“Het rapport versterkt mijn lang gekoesterde mening dat wrede methoden niet passen bij de waarden van onze natie en niets hebben betekend voor onze anti-terreurmissie. Bovendien hebben deze technieken de positie van Amerika in de wereld ernstige schade toegebracht, wat het lastiger maakt onze belangen met partners en bondgenoten na te streven.”

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Reactie Obama: ik heb martelpraktijken stopgezet, kwamen alleen voor onder Bush. In strijd met Amerikaanse waarden. http://t.co/GkbMxefVyz

Ook Human Rights Watch wil dat de verantwoordelijken worden vervolgd.

“Dit moet een einde maken aan de ontkenningen van de CIA over de eigen martelprakrijken. Die zijn crimineel en mogen nooit worden gerechtvaardigd. Het rapport laat zien dat de herhaalde beweringen dat wrede maatregelen nodig zouden zijn voor de bescherming van Amerikanen, fictie zijn.”

Twitter avatar JuurdEijsvoogel Juurd Eijsvoogel HumanRightsWatch: Unless this leads to prosecution of officials responsible, torture will remain a ‘policy option’ for future presidents

De Republikeinse senator John McCain (zelf gemarteld tijdens de Vietnam-oorlog) verwelkomt het rapport.

“We hebben veel opgegeven in de verwachting dat marteling voor onze veiligheid zou zorgen. Te veel.”

Twitter avatar apjvalk Guus Valk Opvallend nederige @SenJohnMcCain nu op de Senaatsvloer. “The truth is sometimes a hard pill to swallow.” #TortureReport

Lees hier meer over het gevoelige rapport over de martelingen van terreurverdachten door de CIA.

Lees ook de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.