Blok botst met Kamer over toezicht op corporaties

De Tweede Kamer is voor één toezichthouder op de woningcorporaties in plaats van „versnipperd toezicht”. De minister denkt er anders over.

Het toezicht op woningcorporaties moet worden ondergebracht bij één autoriteit, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Daarmee sluit de Kamer aan bij de eindconclusie van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, maar niet bij die van minister Blok (Wonen, VVD).

Gisteren verdedigde Blok zijn herziening van de Woningwet. In die wet is onder meer het toezicht op de woningcorporaties vastgelegd. Blok wil dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) het financiële toezicht voor zijn rekening blijft nemen en dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) gaat toezien op het volkshuisvestelijk toezicht.

Een Kamermeerderheid is het daar dus niet mee eens. Het verleden heeft al uitgewezen, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven, dat „versnipperd toezicht” niet werkt. De verschillende verantwoordelijke partijen – CFV, ministerie en waarborgfonds WSW – „wisten niet van elkaar wat ze nou precies deden en informatie werd niet goed gedeeld”.

Verhoeven dient vanavond, tijdens een plenair debat, een amendement in waarin hij voorstelt om het toezicht op woningcorporaties in een onafhankelijke „inspectievorm te gieten à la de voedsel- en warenautoriteit”. D66 wil dat beslissingen worden genomen zonder dat de minister daarop invloed kan uitoefenen. En wil de minister sturen op het toezicht, dan moet de Kamer daarover meebeslissen. Verhoeven: „In het verleden werden door politieke wensen van een minister oogjes dichtgeknepen. De wet moet dat voorkomen.”

De partijen PvdA en VVD steunen het voorstel van D66. Verhoeven: „Het zou toch ook raar zijn om zo’n belangrijke aanbeveling van de enquêtecommissie, die twee jaar onderzoek heeft gedaan, naast ons neer te leggen?”

De Kamerleden willen meer veranderen aan de wetsherziening van Blok. Zo willen veel partijen de positie van de huurder verder versterken dan de minister van plan is. Zij pleiten voor instemmingsrecht van de huurder, maar Blok denkt dat dat nadelig kan uitpakken voor bijvoorbeeld toekomstige huurders en de financiële gezondheid van de corporatie.

Ook is er discussie over de conclusie van de enquêtecommissie dat corporaties zich moeten beperken tot hun ‘kerntaak’ – sociale huurwoningen beheren en verhuren. Blok en enkele partijen vinden – in verschillende mate – dat corporaties tóch de mogelijkheid moeten krijgen om te investeren in koop- of huurwoningen in de vrije sector.