Afschaffing van vrije artsenkeuze niet in lijn EU-recht

Illustratie Pavel Constantin

Verkeerde conclusies na uitspraak Raad van State, schrijven Koen Mous en Steef Verheijen.

Minister Schippers wil zorgverzekeraars de mogelijkheid bieden om verzekerden met een naturapolis te verplichten zorg af te nemen van een zorgaanbieder die door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Indien de verzekerde met een dergelijke polis dan toch naar een andere zorgaanbieders wil, moet hij de rekening zelf betalen. Het recht op vrije artsenkeuze wordt daarmee afgeschaft voor verzekerden met een naturapolis.

De vraag is of dit wel strookt met de rechten die patiënten op grond van het Europese recht hebben. Buitenlandse zorgaanbieders hebben immers (meestal) geen contract met Nederlandse zorgverzekeraars. Schippers’ voorstel zou betekenen dat veel behandelingen in het buitenland niet meer hoeven te worden vergoed. Dat lijkt in strijd met het vrije verkeer van diensten in EU-verband.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Afschaffing van vrije artsenkeuze niet in lijn EU-recht’ (€)