WHO: aantal malariadoden sterk afgenomen

Het aantal malariazieken en -doden is sinds 2000 “ingrijpend” gedaald, mede doordat er meer klamboes zijn uitgedeeld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

Een malariatest in India. Het aantal malariadoden in de wereld is afgenomen. Foto EPA / Piyal Adhikary

Het aantal malariazieken en -doden is sinds 2000 “ingrijpend” gedaald, mede doordat er meer klamboes zijn uitgedeeld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

Tussen 2000 en 2013 nam het sterftecijfer door de tropenziekte (wiki) wereldwijd met 47 procent af. In Afrika, waar bijna 90 procent van de doden valt, was de ziekte 54 procent minder dodelijk. Ondanks een stijging van het aantal inwoners in Afrika met ruim tweederde, nam het aantal mensen dat de ziekte kreeg af van 173 miljoen in 2000 tot 128 miljoen in 2013.

Volgens de WHO komt een groot deel van de daling doordat meer mensen toegang hebben tot klamboes die met een insecticide zijn geïmpregneerd. Vorig jaar had bijna de helft van de mensen die in een risicogebied woont een dergelijk muggennet boven het bed hangen. In 2004 was dat slechts 4 procent. Verder speelt volgens de WHO mee dat veel meer én beter getest wordt op malaria.

Een vrouw rust onder haar nieuwe klamboe. Het aantal malariagevallen is sterk afgenomen, volgens de WHO door de beter verspreiding van klamboes.

Een vrouw rust onder haar nieuwe klamboe. Het aantal malariagevallen is sterk afgenomen, volgens de WHO door de beter verspreiding van klamboes. Foto EPA / Kim Ludbrook

Ebola

De WHO verwacht dat malaria in een aantal landen helemaal kan worden uitgebannen. Directeur van het WHO-malariaprogramma Pedro Alonso:

“De komende jaren worden cruciaal om te kijken of we het momentum kunnen behouden en kunnen voortbouwen op de winst die is geboekt.”

De VN-organisatie waarschuwt wel dat in de West-Afrikaanse landen waar ebola heerst er een grote kans is dat malaria weer vaker de kop opsteekt. De ebola-uitbraak zorgt er namelijk voor dat de programma’s om de ziekte in te dammen zijn stilgelegd. De WHO schrijft nu voor dat iedereen met koorts een malariabehandeling krijgt, ook als de ziekte nog niet is vastgesteld.

Risico

Volgens de WHO lopen wereldwijd 3,2 miljard mensen in 97 landen risico om malaria te krijgen. Vorig jaar werd bij ongeveer 198 miljoen mensen de ziekte vastgesteld. Tussen de 367 en 755 duizend overleefden de ziekte niet, van wie een meerderheid jonger was dan 5 jaar.

    • Eva Smal