Sylvano (11) zit al drie maanden ondergedoken voor Jeugdzorg

Een elfjarige jongetje houdt zich al maanden schuil uit angst voor plaatsing in een instelling van Jeugdzorg, met hulp van een actiegroep.

None
Foto Thinkstock

Het is een bijzonder bericht dat afgelopen vrijdag op de de Facebookpagina van het Amsterdamse advocatenkantoor Zeeburgerdijk verscheen. ‘Bureau Jeugdzorg is akkoord gegaan met plaatsing van jou bij een voor jou en je moeder bekend gezin. Vandaar uit zul je weer omgang met je moeder hebben. Ik vraag je namens je moeder zo snel mogelijk contact met mij op te nemen.’

De oproep is bedoeld voor de elfjarige jongen Sylvano, die al bijna drie maanden is ondergedoken uit angst voor opsluiting in een Jeugdzorginstelling. Zijn moeder, die woont in Bolsward, vraagt hem nu via de Facebookpagina van haar advocaat zich zo snel mogelijk te melden. Het wachten is nu op een reactie van de jongen, of van het mysterieuze ondergrondse netwerk dat hem verborgen houdt.

„Ik wacht op zijn telefoontje. Ik ga er van uit dat hij vrij is om contact met ons op te nemen”, zegt advocaat Joancy Breeveld Belliot. „Het is hoog tijd dat hij zijn gewone leven weer kan oppakken, het is niet gezond voor een kind om ondergedoken te leven.”

Met de afspraak voor plaatsing in een pleeggezin moet een einde komen aan een langdurige strijd rond de jongen. Volgens Breeveld Belliot is er nu een geschikt pleeggezin gevonden uit het sociale netwerk van de moeder. Bureau Jeugdzorg Friesland wil geen reactie geven op de afspraak die met de moeder gemaakt is. „Wij gaan nooit in op individuele zaken”, zegt een woordvoerder. Uit een brief van Jeugdzorg aan de advocaat blijkt wel dat er een afspraak is gemaakt over plaatsing in een pleeggezin.

Volgens de advocaat wordt de jongen sinds 16 september verborgen gehouden door een actiegroep die zichzelf ‘Het ondergrondse netwerk’ noemt. Hierin zitten volgens dagblad De Stentor naar schatting twintig mensen die slechte ervaringen zeggen te hebben met Jeugdzorg. Af en toe worden videoboodschappen van de jongen geplaatst op anti-Jeugdzorgwebsites. Hieruit maken de moeder en haar advocaat op dat hij het goed maakt.

Time out kamertje

In een verklaring van ‘Het ondergrondse netwerk’ staat onder andere over de gang van zaken in jeugdzorginstellingen: „Kinderen (ook Sylvano) worden te pas en te onpas in de isoleercel gegooid. ‘Time out kamertje’ noemen ze dat. Er wordt gewacht tot het kind volledig uitgeput van angst geen boe of ba meer kan zeggen.”

Voor zijn verdwijning liep de jongen in korte tijd negen keer weg uit jeugdzorginstellingen. „Hij miste zijn moeder heel erg, dat was de belangrijkste reden”, zegt Breeveld Belliot. „Ook zei hij telkens dat hij in de instellingen werd mishandeld. Zo zou hij regelmatig hardhandig tegen de grond zijn gedrukt.”

Sinds zijn laatste ontsnapping, op 16 september dit jaar uit een jeugdzorginstelling in Sneek, zoekt de politie met man en macht naar de jongen. Tot nu toe tevergeefs.

De problemen zijn begonnen toen de jongen op zevenjarige leeftijd niet meer regelmatig naar school ging. „Hij voelde zich op school vaak niet begrepen”, zegt Breeveld Belliot. „Het is een vriendelijke sociale jongen die voor zijn leeftijd opvallend volwassen praat en denkt. Er zijn sterke vermoedens dat hij hoogbegaafd is.” In april 2010 werd de jongen onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg. In januari 2012 werd hij uit huis geplaatst. Sindsdien woonde hij, met één lange onderbreking, in jeugdzorginstellingen.

Om nieuwe ontsnappingen te voorkomen, wilde Bureau Jeugdzorg Friesland de jongen in een gesloten instelling plaatsen zodra hij zou worden gevonden. De aanvraag voor een machtiging werd op 5 november echter afgewezen door de rechtbank in Leeuwarden. Sindsdien hebben betrokkenen een alternatief gevonden: plaatsing in een pleeggezin inclusief een omgangsregeling met de moeder.

Taakstraf tegen moeder geëist

Tegen de moeder is begin november nog een taakstraf van veertig uur geëist omdat zij haar zoon na een eerdere ontsnapping, in juni dit jaar, in huis had genomen. Bureau Jeugdzorg Friesland had naar aanleiding hiervan aangifte gedaan bij de politie wegens ontvoering en gijzeling. „Hierdoor is de zaak onnodig geëscaleerd”, meent Breeveld Belliot. „De moeder probeerde alleen maar haar kind te beschermen, dat gaat boven alle wetten. Jeugdzorg kon niet verlangen dat zij hem terug zou sturen naar een plek waar hij slecht zou worden behandeld.” In totaal zat de moeder dit jaar bijna een maand in voorarrest in verband met vermeende betrokkenheid bij de ontsnappingen en de uiteindelijke verdwijning van haar kind.

Begin november deed de Franse Gendarmerie, op verzoek van de Nederlandse politie, een inval bij een in Frankrijk wonend Nederlands echtpaar maar daar bleek de jongen niet te zijn. Sylvano had bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gereageerd op de oproep naar huis te komen.

    • Julie Wevers