Recht op ziekenhuiskeuze? Dat kan opeens niet meer opgaan

Foto ANP / Koen Suyk
Foto ANP / Koen Suyk

Bij de nieuwe ziektekostenpolis voor 2015 worden de rechten van verzekerden op grote schaal ingrijpend ingeperkt. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben een clausule aan de voorwaarden toegevoegd die hun de mogelijkheid geeft verzekerden naar een andere zorginstelling te sturen dan vooraf was afgesproken, zo blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Polisaanpassing

Bij de meeste basispolissen selecteert de verzekeraar vooraf per behandeling de te bezoeken ziekenhuizen. De polisaanpassing komt erop neer dat verzekerden geen enkele garantie krijgen welk ziekenhuis de eventueel benodigde zorg verleent omdat het budget op kan raken. Ieder jaar maakt een ziekenhuis afspraken met zorgverzekeraars over de te verlenen zorg. Dikwijls krijgt het ziekenhuis een jaarbudget dat niet mag worden overschreden.

Geen verrassing?

Omdat verzekeraars de laatste jaren steeds selectiever zorg inkopen, is het belangrijker geworden voor hun klanten om vooraf te kijken met welke ziekenhuizen, psychologen of bijvoorbeeld fysiotherapeuten zij een contract hebben. Zonder contract bestaat er bij de meeste polissen geen recht op volledige vergoeding van een declaratie.

Daarom hecht minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) er grote waarde aan dat klanten zes weken voor het eind van het jaar per polis kunnen zien met welk ziekenhuis een verzekeraar wel of geen contract heeft voor een bepaalde behandeling. Zo zou de verzekerde later niet verrast worden.

Tóch een ander ziekenhuis

Maar die informatie blijkt weinig waard. Is het jaarbudget van het ziekenhuis bereikt, dan kan de verzekerde door de verzekeraar alsnog naar een ander ziekenhuis gestuurd worden, zo waarschuwen Achmea, CZ, Menzis en DSW in hun nieuwe voorwaarden. De verzekerde kan in dat geval niet tussentijds overstappen naar een andere verzekeraar.

Lees verder in NRC Handelsblad: Recht op ziekenhuiskeuze kan opeens niet meer opgaan (€)

    • Jeroen Wester