Intelligente good read

De sukkel versus de bad guy: het is een terugkerende confrontatie in het oeuvre van thrillerschrijver René Appel (1945). In De kortste nacht, Appels drieëntwintigste roman, is die rol weggelegd voor Rob Koolwijk, bedrijfsleider van een partycentrum. Net als in Appels vorige thriller De advocaat laat de hoofdpersoon zich piepelen door een charismatische onderwereldfiguur, die hen gevangen neemt in een web van manipulaties.

Koolwijk – gelukkig getrouwd, drie kinderen, een hazenlip – krijgt na twintig jaar onverwacht bezoek van zijn jeugdvriend, Edwin Basthoven. Die chanteert hem met een geheime misstap uit zijn verleden en scheept hem op met een Roemeense vrouw, die toiletjuffrouw wordt in zijn partycentrum. Niet veel later blijkt de politie zijn oude kameraad in de gaten te houden en raakt Koolwijk in de problemen.

Bij thrillerschrijver René Appel draait het om de drie M’s: misdaad, mensen en maatschappij. Die drie elementen samen leveren de interessantste boeken op, zei hij vorig jaar nog in een vraaggesprek met Vrij Nederland.

Steeds gaat het om kleine misdaden, doorsneemensen en actuele maatschappelijke onderwerpen, groot en klein – geen thrillerschrijver die zo goed de actualiteitenrubrieken en de lifestylebijlagen bijhoudt.

Met sardonisch genoegen laat Appel burgermanslevens ontsporen, om en passant aan te tonen hoe smal de grenzen tussen goed en kwaad zijn.

De kortste nacht is niet Appels beste boek. Daarvoor krijgt de M van misdaad ditmaal iets te veel en de M van maatschappij een beetje te weinig reliëf en is dit iets minder de ‘doorzonthriller’ waar Appel het patent op heeft. Maar wie op zoek is naar een intelligente en onderhoudende good read voelt zich bij Appel al snel thuis.

    • Arjen Ribbens