De olympische geest reanimeren

IOC-lid

Is er nog enthousiasme voor de Spelen in Nederland? Er brandt een waakvlam.

IOC-lid Camiel Eurlings aanwezig bij het WK-hockey (boven) en in Sotsji waar hij Ronald Mulder het brons omhing. Foto’s ANP

Noem het zijn reanimatiepoging van doodverklaarde Olympische Spelen. Camiel Eurlings wil dat op z’n minst de discussie over een eventuele kandidatuur wordt hervat. Omdat versimpelde en goedkopere Spelen juist voor het kleine Nederland aantrekkelijk kunnen zijn. De megalomane jas wordt uitgedaan.

Eurlings weegt zijn woorden als het gaat over Nederland en Olympische Spelen. Het IOC-lid kent de gevoeligheden en wil een debat op gang brengen, niet elimineren. Hij verkiest bescheidenheid, maar met de uitdrukkelijke wens de Spelen nationaal weer onder de aandacht te brengen.

Het IOC voert na morgen veertig hervormingen door, dat staat vrijwel vast. Vereenvoudiging van de Spelen – speciaal voor kleine landen – is er één van. Die drempelverlaging kan niet onbesproken blijven, meent Eurlings. Vol overtuiging: „Als niemand over die nieuwe regel gaat nadenken, is het een dode letter. Dat moet we voorkomen, anders blijft alles bij het oude.”

Denken is gratis, redeneert het IOC-lid. Waarom niet brainstormen over olympische plannen? De infrastructuur in Nederland is volgens hem al op ‘olympisch niveau’, waarmee Eurlings zichzelf en passant een schouderklopje geeft. „Als minister van Verkeer heb ik wegen laten verbreden. Die zijn up to date voor de Spelen. We hebben mooie stadions en andere geschikte accommodaties. Nu nog een omslag in denken maken.”

Het is te vroeg om over een kandidatuur te spreken, vindt Eurlings. Omdat alle olympische initiatieven politiek zijn bevroren, nadat het kabinet had besloten geen olympische plannen te financieren. Maar er brandt nog een waakvlam, heeft Eurlings ervaren. „Nadat ik in een radio-interview over de nieuwe regels had verteld, kreeg ik al twee telefoontje van geïnteresseerde bedrijven.”

Opgewekte indruk

Te midden van IOC-leden in een Monegask hotel, met uitzicht op de Middellandse Zee, maakt Eurlings een opgewekte indruk. De pijn van zijn ontslag als directeur van de KLM is nog steeds voelbaar, erkent hij volmondig. Hij heeft een zware periode achter de rug. Met een prettig neveneffect: er was tijd voor contemplatie. Die bracht hem tot de vaststelling dat hij meer tijd in zijn taak als IOC-lid wil steken. Hij zal zich ook nadrukkelijker bemoeien met de nationale sportpolitiek, heeft hij sportkoepel NOC*NSF beloofd.

Hij zal ook zichtbaarder zijn, iets wat zijn agenda als KLM-directeur nogal eens verhinderde. Op de eerstkomende algemene ledenvergadering geeft Eurlings een presentatie van de hervormingsagenda van het IOC. Het moment om de olympische geest weer tot leven te wekken? „Ik zal er mijn best voor doen, reken maar.”

Ondanks alle hervormingen blijft reflectie van IOC-leden gewenst. Zijn de Olympische Spelen nog wel van deze tijd? Voor Eurlings geen vraag. Hij vindt hartstochtelijk van wel, ook al gingen omstreden regiems nogal eens met olympische waarden aan de haal. Daarom stemt het hem vrolijk dat dergelijke landen niet langer de hand kunnen lichten met het Olympisch Handvest.

Een hernieuwde discussie over een antihomowet, zoals in aanloop naar de Winterspelen van Sotsji gebeurde, is volgens Eurlings ondenkbaar. „Omdat elke olympische stad een contract moet tekenen waarin de fundamentele waarden en vrijheden van de mens worden gewaarborgd. Een afwijzing op grond van seksuele geaardheid is verboden, dat staat er expliciet in.”

Mensenrechten

Hoe zit dat met een land als China, dat in 2022 mogelijk de Winterspelen krijgt en waar rond de Zomerspelen van 2008 de discussie over mensenrechten hoog oplaaide? Eurlings: „China gaat zo’n contract tekenen, reken maar. Dan heeft het IOC een belangrijke slag geslagen bij het verspreiden van de olympische idealen. Over sommige vrijheden kun je niet onderhandelen, dat is de boodschap die het IOC wil verspreiden.”

De hervormingen maken het IOC volgens Eurlings nog transparanter dan het al was. Desalniettemin is hij geen voorstander van een open stemming over kandidaatssteden. Dat moet het geheim van de IOC-leden blijven. „Omdat in volstrekte vrijheid te kunnen kiezen. Dat gebeurt bij politieke verkiezingen toch ook. Dan bepaalt iedereen in het stemhokje zijn keus. Het kan ook andersom werken; dat er ongewenste druk op IOC-leden wordt uitgeoefend.”

Een andere verbetering waar Eurlings zich over verheugt, is de versterkte rol van social media tijdens de Spelen. Een aanpassing bij de tijdgeest, denkt hij. „Ik geloof niet dat jongeren zich afwenden van de Spelen. Die zijn juist heel erg in sport geïnteresseerd. Maar wel op hun manier. Zij zijn van pick en choose, die willen de sport zien waarin zij specifiek zijn geïnteresseerd. En die gelegenheid wordt hen geboden via het tv-kanaal, thuis via 3D-beelden of op IPhone of IPad. Op die manier houd je de Spelen het gehele jaar levend en voorkom je dat de belangstelling tussentijds inzakt.”

Eurlings zegt dat hij vandaag en morgen ongeclausuleerd instemt met alle veertig hervormingsvoorstellen. „Ik voel me niet bij alle onderwerpen even sterk betrokken, maar ik ben zeer enthousiast over de flexibilisering van de Olympische Spelen, het versterkte gebruik van digitale media en de naleving van mensenrechten. Dat zijn gedurfde vernieuwingen.”

    • Henk Stouwdam