‘Promotiefabriek’ doet af aan belangrijk onderzoek

None

Het is vreemd is het dat minister van onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) zich kritisch hebben uitgelaten over stijgende aantallen publicaties en promoties. Althans, zo is hun boodschap, waarin de universiteit word weggezet als een „promotiefabriek”, toch overgekomen. Deze is niet tegengesproken in de pers. Waarom dat vreemde onderscheid tussen kwantiteit en kwaliteit: het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Waar waren de destijds opgerichte onderzoeksschole anders voor bedoeld? Net als de geldstromen van de NWO.

Het was vaak hard knokken in de vakgroep om een of meer promotieplaatsen te verwerven. Goed onderzoek en onderwijs waren middelen om te overleven in een oceaan met aanhoudende bezuinigingsgolven. Het resultaat daarvan mag nu niet negatief te worden uitgelegd.

De bemoeizucht van de bewindslieden en daaruit voortvloeiende publiciteit werkt negatief voor hoogleraren en medewerkers die zich jaren uit de naad hebben gewerkt om promotieplaatsen te verwerven en promovendi te begeleiden. Het onderwaardeert het werk van de promovendi, die na jaren van zwoegen een plaats hebben weten te verwerven in de internationale wetenschappelijk wereld.

, emeritus hoogleraar

Brede bachelor

Hoort in een ijshockeydoel

Kunnen we alsjeblieft de idiote term ‘bachelor of science’ eens afschaffen? Het is Nederlands noch Engels. Zeker wanneer het word gebruikt in combinatie met het woord.'brede' is het vreemd. De brede bachelor brengt bij mij het beeld naar boven van een vrijgezel die in de weekends in het ijshockeydoel staat.

Kwis Kraus, Oestgeest

Jihadisme

Waarom nu wel vervolgen?

Sinds wanneer vervolgt Justitie Nederlandse staatsburgers wegens deelname, uit idealisme, aan een gewapende strijd elders? Het afreizen door de jihad geïnspireerde jongeren naar Syrië is, in generieke zin, niet bepaald nieuw. In het plaatsje Oudenbosch staat het Zouavenmuseum, met daarin memorabilia van de uitzending van ongeveer 3.000 Nederlandse vrijwilligers naar de Kerkelijke Staat in de periode 1864-1870. Dit waren overtuigde katholieke jongens die de Kerkelijke Staat gingen verdedigen tegen de Italiaanse nationalisten. De kerk trad hierbij op als ronselaar. Menig West-Friese boerenzoon bracht het hoogste offer. Justitie hield zich afzijdig! Zo ook bij de de deelname van Nederlanders aan de Spaanse burgeroorlog, circa 600 vrijwilligers aan de republikeinse kant; het aantal aan de nationalistische kant wordt nooit genoemd. Justitie bleef hier ook passief. De linkse vrijwilligers raakten hun staatsburgerschap kwijt,want de wet verbiedt ons in vreemde krijgsdienst te treden. De rechtse vrijwilligers die zich aansloten bij de nationalistische opstand zonder erkend leger hadden daar geen last van. Ook de Nederlander die op vrijwilligersbasis deelnamen aan de Joegoslavische burgeroorlogen, bikerachtige types aan de Kroatische kant en moslimjongens aan de Bosnische kant, zijn nooit vervolgd. Dus waarom nu wel? De wet is bij mijn weten niet wezenlijk veranderd. De nieuwe uitleg door de rechtbank lijkt mee te hebben bewogen met de publieke afkeer van de Islamitische Staat en jihadistische jongeren. In ons land dient de wet echter voor allen gelijk te zijn. Onze politici en onze media zouden daar gewetensvol op toe moeten zien.

Klaas Maas

    • Klaas Maas
    • Albert Kok
    • Kwis Kraus