Vaker promotie vrouw

Steeds meer mensen zijn de afgelopen twintig jaar gepromoveerd, en dat zijn steeds vaker vrouwen. Van alle huidige gepromoveerden is nog altijd tweederde man, maar onder de 35 jaar zijn de vrouwen in de meerderheid, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 30- tot 35-jarige gepromoveerden is nu 51 procent vrouw, van de 25- tot 30-jarigen is dat 58 procent. Vorig jaar behaalden ruim vierduizend mensen hun doctorstitel; die jaarlijkse groei is twee keer zo groot als twintig jaar geleden. Mannen promoveren vaker in de wiskunde, natuurwetenschappen en techniek; vrouwen in de gezondheidswetenschappen en in het domein gedrag en maatschappij.